Skip to main content

Inauguratsiooniloengud

Piduliku inauguratsiooniloengu eesmärk on anda ülikooli uuele professorile võimalus tutvustada ennast, oma eriala ja teadusteemat. Inauguratsiooniloengu peab professor oma esimese tööaasta jooksul kas ülikooli aulas või muuseumi valges saalis. 

Avalikul loengul võivad osaleda kõik huvilised, nii akadeemilise kui ka mitteakadeemilise kogukonna esindajad. Loengu lõpposas saavad kuulajad professorile tema käsitletud teema(de)l küsimusi esitada ja arutleda. 

Inauguratsiooniloengust tehakse veebiülekanne ja loenguid saab UTTV-s järelvaadata. 

Esimene inauguratsiooniloeng Tartu Ülikoolis toimus 21. aprillil 2010. aastal. 

2022. aasta kevadsemestril on kavas järgmised inauguratsiooniloengud: 

  • Rakendusgeoloogia professor Alar  Rosentau, 15. veebruaril kell 16.15 ülikooli aulas 
  • Molekulaarse biomeditsiini professor Reet Kurg, 10. veebruaril kell 16.15 ülikooli muuseumi valges saalis 
  • Empiirilise sotsioloogia professor Kairi Kasearu, 24. märtsil kell 16.15 ülikooli aulas
  • Meditsiinigeneetika professor Neeme Tõnisson, 29. märtsil kell 16.15 ülikooli aulas
  • Arheogenoomika professor Kristiina Tambets, 7. aprillil kell 16.15 ülikooli aulas
  • Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik, 12. aprillil kell 16.15 ülikooli aulas   
  • Arhiivinduse professor Aigi Rahi-Tamm, 19. mail kell 16.15 ülikooli muuseumi valges saalis 
  • Suulise ajaloo ja mälu-uuringute professor Ene  Kõresaar, 26. mail kell 16.15 ülikooli muuseumi valges saalis 


Fotol Tartu Ülikooli e-valitsemise professori Robert Krimmeri inauguratsiooniloeng „Avaliku sektori digipööre. Kuidas ehitada meie digitaalset tulevikku?“ 16. septembril 2021.

Inauguratsiooniloengute kalender

#university
Share
14.01.2022
#university
Tartu Ülikooli uue veebi teaduse rubriik

University website has fresh content and form

Share
11.01.2022
#university
picture of pictures of workers

Cheerful video with the New Year’s wishes of the university family

Share
05.01.2022