Autor:
TÜ õpirände keskus

Erasmus+ Euroopa täiendav konkurss kevadsemestriks 2023

Täiendav konkurss kevadsemestriks 2023 toimub septembri alguses, avaldusi saab esitada perioodil 1.09. -15.09.2022.


Kui sul on soov õppida välismaal, siis on veel võimalus teha plaane 2022/23. õppeaasta kevadsemestriks. Kandideerida saab neisse kõrgkoolidesse, kuhu põhikonkursi tulemusel jäi vabu kohti ning mis võtavad veel TÜ konkursi järgselt avaldusi vastu.

Erasmus+ Euroopa-sisene õpirände programm annab sulle võimaluse õppida vahetusüliõpilasena oma erialaüksuse partnerkõrgkoolis Euroopas. Erasmuse programmis võid osaleda mitu korda, kokku kuni 12 kuud ühes õppeastmes. Sealjuures on oodatud osalema kõikide õppeastmete üliõpilased väikese erandiga - 1. õppeastme 1. aasta ehk alles alustavad  üliõpilased ei saa veel täiendaval konkursil kandideerida, kuna õpirände alguseks peab olema 1. õppeaasta kodukõrgkoolis läbitud.
Lisaks tasuta õppele väliskõrgkoolis ja sealse õppetöö arvestamisele TÜ õppekava osana, on kõigile osalejatele tagatud Erasmus+ stipendium. Toetuse suurus sõltub sihtriigist (600 või 540 eurot kuus), lisatoetus vähemate võimalustega üliõpilastele (+250 eurot kuus). Läbi rohelise reisiviisi lisatoetuse on soositud keskkonnasõbralikum reisiviis.

Kandideerimisdokumendid:

  • elektrooniline avaldus SoleMOVE süsteemis (saab esitada perioodil 01.09. kuni 15.09.2022)
  • motivatsioonikiri (allkirjastatud);
  • tõend õppetulemuste kohta (Praeguse õppekava kohta, küsi õppekorraldusspetsialistilt/dekanaadist. Esimese aasta ehk alustavad magistrandid saavad esitada eelmise õppeastme akadeemilise õiendi);
  • keeleoskust kinnitav tõend (sinu õppetöö keele kohta väliskõrgkoolis).

Lisadokumendid tuleb üles laadida SoleMOVE avalduse juurde, sobivad nii digitaalselt allkirjastatud kui ka paberil allkirjastatud dokumentide skaneeritud koopiad.

SoleMOVE avalduse esitamise juhised ja üldised soovitused dokumentide koostamiseks vaata SIIT.

Märkides avaldusele 2 huvipakkuvat kõrgkooli (eelistust) suurendad oma võimalusi välja valituks saada. Veendu, et eelistused on avaldusele märgitud soovitud järjekorras.
Avaldused vaatab läbi vastava akadeemilise üksuse Erasmuse õpirände koordinaator, otsuse välja valimise kohta teeb erialaüksus hiljemalt septembri lõpuks.

Uuri lisa:

 

Avalduste esitamise periood on 01.09. -15.09.2022

#õppimine #välismaal õppija
linn

Avatud konkursid ja kandideerimine

#õppimine #välismaal õppija
Tudengid

Erasmus+ programmiga Euroopasse praktikale

#välismaal õppija

Why is it worthwhile to study abroad?

Going abroad either for studies or for practical training diversifies the worldview and provides a good opportunity to achieve international experience.