Skip to main content

isejuhtivate sõidukite tehnoloogia lektor

Struktuuriüksus
arvutiteaduse instituut
Tööülesanded
 • Teadustöö isejuhtivate sõidukite tehnoloogia valdkonnas, nt tehisintellekt, täppiskaardid, kaugjuhtimine, valideerimine, testimine jne.
 • Õpetamine isejuhtivate sõidukite tehnoloogia valdkonnas kõigil kõrghariduse õppetasemetel.
 • Üliõpilaste juhendamine.
 • Eriala populariseerimine.
Vaata ametijuhendit.
Nõutav kvalifikatsioon
doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
Vaata kandidaadile esitatavaid nõudeid.
Erialase kogemuse nõuded
 • Nõutav on teadustöö ja publikatsioonid isejuhtivate sõidukite tehnoloogia valdkonnas.
 • Kasuks tulevad kõrgetasemelised publikatsioonid eriala tippväljaannetes.
 • Eelnev õpetamiskogemus kõrghariduse bakalaureuse- ja/või magistritasemel.
 • Üliõpilaste juhendamise kogemus ja e-õppe läbiviimise kogemus on eeliseks.
Keeleoskus
Inglise keele väga hea valdamine kõnes ja kirjas. Kasuks tuleb eesti keele oskus. Keeleseaduse kohaselt peavad Eestis töötavad välismaise kodakondsusega akadeemilised töötajad olema pärast viit tööaastat omandanud vähemalt B1-tasemel eesti keele oskuse. Ülikooli personaliarenduskeskus toetab välistöötajate eesti keele õpet ja pakub ülikoolis töötavatele välismaalastele ja nende pereliikmetele võimalust osaleda eesti keele kursustel.

Töölepingu algus: 01.03.2022
Koormus: 1,00
Andmed töötasu kohta: Alates 3000 eurot (bruto) kuus vastavalt kvalifikatsioonile ja töökogemusele. Aastane palgafond alates 50 000 eurot, mis sisaldab tööandja makse.
Vaata palgaeeskirja.

Lisainformatsioon
Töölepingu alguskuupäev on läbiräägitav.
Lisainformatsiooni annab prof Jaak Vilo (vilo@ut.ee).
Tartu Ülikoolis on võimalik saada edutatud kõrgemale positsioonile, vt lähemalt https://ut.ee/et/sisu/akadeemiliste-tootajate-karjaarimudel
 
Palume dokumendid esitada ka inglise keeles.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

Konkursist osavõtuks esitada Tartu Ülikooli personaliosakonda (Ülikooli 18, ruum 304, 50090 Tartu) või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile personal@ut.ee (Tartu Ülikooli töötajatel palume esitada dokumendid siseveebi kaudu):

 1. avaldus rektori nimele;
 2. nõuetekohane elulookirjeldus;
 3. teadustööde loetelu;
 4. nõutavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade koopiad. Kandidaadilt on õigus nõuda kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade originaale või kinnitatud ärakirju. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
 5. teadustöö visioon ja ülevaade õpetamise kogemusest;
 6. konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Koopiate arv: 1

 


Tutvu kandideerimisega seotud dokumentatsiooniga.
Ametikohtade arv
1
Tähtaeg
01.02.2022
Aadress kandideerimisdokumentide esitamiseks
Konkursist osavõtuks palume esitada dokumendid e-posti aadressile personal@ut.ee (Tartu Ülikooli töötajatel palume esitada dokumendid siseveebi kaudu).
#ülikoolist
TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledž võtab tähtajatu töölepinguga tööle kommunikatsioonispetsialisti, kelle peamisteks ülesanneteks on korraldada oma üksuse sise- ja väliskommunikatsiooni, sh õppe…
Jaga
23.01.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut pakub tööd terviseinformaatika arendusprojektides testijale! Otsime testijat, kes kataks tarkvarade testimisvajadused (funktsionaalsus, koormus) ja vormistak…
Jaga
14.01.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi personaalmeditsiini arendusmeeskond ootab endaga liituma Java/Full-Stack arendajat! Otsime arendajat, kes aitab ellu viia tehnilisi arendustegevusi nii info…
Jaga
14.01.2022