Skip to main content

isejuhtivate sõidukite tehnoloogia teadur

Struktuuriüksus
arvutiteaduse instituut
Tööülesanded
 • Teadustöö isejuhtivate sõidukite tehnoloogia valdkonnas, nt tehisintellekt, täppiskaardid, kaugjuhtimine, valideerimine, testimine jne
 • Teadus-arendusprojektide taotlemine ja täitmine.
 • Õppetöö kõrghariduse kõigil astmetel ning tudengite juhendamine.
 • Eriala populariseerimine.
Vaata ametijuhendit.
Nõutav kvalifikatsioon
doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
Vaata kandidaadile esitatavaid nõudeid.
Erialase kogemuse nõuded
 • Isejuhtivate sõidukite tehnoloogia valdkonnas rahvusvahelisel tasemel teadustöö
 • Kasuks tulevad kõrgetasemelised publikatsioonid oma eriala tippväljaannetes.
 • Soovitav on magistrantide ja doktorantide juhendamise kogemus.
Keeleoskus
Inglise keele valdamine kõrgtasemel. Eesti keele oskus on eeliseks. Keeleseaduse kohaselt peavad Eestis töötavad välismaise kodakondsusega akadeemilised töötajad olema pärast viit tööaastat omandanud vähemalt B1-tasemel eesti keele oskuse. Ülikooli personaliarenduskeskus toetab välistöötajate eesti keele õpet ja pakub ülikoolis töötavatele välismaalastele ja nende pereliikmetele võimalust osaleda eesti keele kursustel.

Töölepingu algus: 01.03.2022
Koormus: 1,00
Andmed töötasu kohta: Konkurentsivõimeline palk alates 3000 eurot (bruto) kuus. Aastane palgafond alates 50 000 eurost, mis sisaldab tööandja makse.
Vaata palgaeeskirja.

Lisainformatsioon
Töölepingu alguskuupäev on läbiräägitav.
Lisainformatsiooni annavad prof Jaak Vilo (vilo@ut.ee) ja Tambet Matiisen (tambet.matiisen@ut.ee). 
Tartu Ülikoolis on võimalik saada edutatud kõrgemale positsioonile, vt lähemalt https://ut.ee/et/sisu/akadeemiliste-tootajate-karjaarimudel

Palume dokumendid esitada ka inglise keeles.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

Konkursist osavõtuks esitada Tartu Ülikooli personaliosakonda (Ülikooli 18, ruum 304, 50090 Tartu) või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile personal@ut.ee (Tartu Ülikooli töötajatel palume esitada dokumendid siseveebi kaudu):

 1. avaldus rektori nimele;
 2. nõuetekohane elulookirjeldus;
 3. teadustööde loetelu;
 4. nõutavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade koopiad. Kandidaadilt on õigus nõuda kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade originaale või kinnitatud ärakirju. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
 5. konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Koopiate arv: 1

 
Tutvu kandideerimisega seotud dokumentatsiooniga.

Ametikohtade arv
1
Tähtaeg
01.02.2022
Aadress kandideerimisdokumentide esitamiseks
Konkursist osavõtuks palume esitada dokumendid e-posti aadressile personal@ut.ee (Tartu Ülikooli töötajatel palume esitada dokumendid siseveebi kaudu).
#ülikoolist
TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledž võtab tähtajatu töölepinguga tööle kommunikatsioonispetsialisti, kelle peamisteks ülesanneteks on korraldada oma üksuse sise- ja väliskommunikatsiooni, sh õppe…
Jaga
23.01.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut pakub tööd terviseinformaatika arendusprojektides testijale! Otsime testijat, kes kataks tarkvarade testimisvajadused (funktsionaalsus, koormus) ja vormistak…
Jaga
14.01.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi personaalmeditsiini arendusmeeskond ootab endaga liituma Java/Full-Stack arendajat! Otsime arendajat, kes aitab ellu viia tehnilisi arendustegevusi nii info…
Jaga
14.01.2022