Skip to main content

tarkvaratehnika lektor

Struktuuriüksus
arvutiteaduse instituut
Tööülesanded
 • Tarkvaratehnika, tarkvara arhitektuuri, veebiarenduse ja/või tarkvara kvaliteedi alaste loengute ja seminaride läbiviimine.
 • Doktorantide ning üliõpilaste magistri- ja bakalaureusetööde juhendamine.
 • Rahvusvahelisel tasemel tarkvaratehnika alase uurimistöö läbiviimine.
 • Soovitav on osavõtt ülikooli otsustuskogude tööst.
 • Eriala populariseerimine.
Vaata ametijuhendit.
Nõutav kvalifikatsioon
doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
Vaata kandidaadile esitatavaid nõudeid.
Erialase kogemuse nõuded
 • Eelnev edukas õpetamiskogemus bakalaureuse ja/või magistri õppeastmel. Nõutav on tõestatud õpetamiskogemus vähemalt kahes järgmistest ainevaldkondadest: (1) tarkvaratehnika, (2) tarkvara analüütika, (3) tarkvara testimine, (3) tarkvara arhitektuur/disain, (4) veebirakenduste arendamine.
 • Nõutavad on teadustöö kogemus ja publikatsioonid tarkvaratehnika valdkonnas. Kandidaat peab tundma tarkvaratehnikas kasutatavaid empiirilisi uurimismeetodeid.
 • Nõutavad on vähemalt viis publikatsiooni tunnustatud tarkvaratehnika alastel teaduskonverentsidel või teadusajakirjades.
 • Üliõpilaste juhendamise kogemus tarkvaratehnika valdkonnas on väga soovitav.
Keeleoskus
Inglise keele väga hea valdamine kõnes ja kirjas. Eesti keele oskus on eeliseks, kuid mitte nõutud. Keeleseaduse kohaselt peavad Eestis töötavad välismaise kodakondsusega akadeemilised töötajad olema pärast viit tööaastat omandanud vähemalt B1-tasemel eesti keele oskuse. Ülikooli personaliarenduskeskus toetab välistöötajate eesti keele õpet ja pakub ülikoolis töötavatele välismaalastele ja nende pereliikmetele võimalust osaleda eesti keele kursustel.

Töölepingu algus: 01.03.2022
Koormus: 1,00
Andmed töötasu kohta: Alates 3000 eurot (bruto) kuus sõltuvalt kandidaadi kvalifikatsioonist ja töökogemusest. Aastane palgafond on alates 50 000 eurot, mis sisaldab tööandja makse.
Vaata palgaeeskirja.

Lisainformatsioon
Töölepingu alguskuupäev on läbiräägitav.
Lisainformatsiooni annab kaasprofessor Kuldar Taveter (kuldar.taveter@ut.ee).
Tartu Ülikoolis on võimalik saada edutatud kõrgemale positsioonile, vt lähemalt https://ut.ee/et/sisu/akadeemiliste-tootajate-karjaarimudel
 
Palume dokumendid esitada ka inglise keeles.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

Konkursist osavõtuks esitada Tartu Ülikooli personaliosakonda (Ülikooli 18, ruum 304, 50090 Tartu) või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile personal@ut.ee (Tartu Ülikooli töötajatel palume esitada dokumendid siseveebi kaudu):

 1. avaldus rektori nimele;
 2. nõuetekohane elulookirjeldus;
 3. teadustööde loetelu;
 4. nõutavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade koopiad. Kandidaadilt on õigus nõuda kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade originaale või kinnitatud ärakirju. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
 5. teadustöö ja õpetamise visioon;
 6. konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Koopiate arv: 1

 


Tutvu kandideerimisega seotud dokumentatsiooniga.
Ametikohtade arv
1
Tähtaeg
01.02.2022
Aadress kandideerimisdokumentide esitamiseks
Konkursist osavõtuks palume esitada dokumendid e-posti aadressile personal@ut.ee (Tartu Ülikooli töötajatel palume esitada dokumendid siseveebi kaudu).
#ülikoolist
TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledž võtab tähtajatu töölepinguga tööle kommunikatsioonispetsialisti, kelle peamisteks ülesanneteks on korraldada oma üksuse sise- ja väliskommunikatsiooni, sh õppe…
Jaga
23.01.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut pakub tööd terviseinformaatika arendusprojektides testijale! Otsime testijat, kes kataks tarkvarade testimisvajadused (funktsionaalsus, koormus) ja vormistak…
Jaga
14.01.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi personaalmeditsiini arendusmeeskond ootab endaga liituma Java/Full-Stack arendajat! Otsime arendajat, kes aitab ellu viia tehnilisi arendustegevusi nii info…
Jaga
14.01.2022