Antiikaja kultuuripärand

-

Toimumise aeg
Maht
3 EAP (78 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Janika Päll
Merike Ristikivi
Ivo Volt
Hesi Siimets-Gross
Kahrut Eller
Kadri Novikov
Elo-Mall Toomet
Õppekava rühm
Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
P2TP.TK.104
Eesmärk:
Kursuse eesmärk on anda ülevaade põhilistest valdkondadest, viisidest, kuidas ja milles antiikaja kirjandus, kunst, aineline kultuur ning kreeka ja ladina keel on mõjutanud Euroopa kultuuri arengut erinevatel perioodidel ja erinevates kultuuriruumides.
Sihtrühm:
gümnaasiumi 10.-12. klass; kursusele ei võeta täiskasvanuid
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinud õpilane: * on omandanud baasteadmised põhilistest kultuurivaldkondadest, mis kujunesid välja antiikajal ja mis kandusid ajaliselt edasi hilisematesse arenguperioodidesse; * tunneb ära antiikaja mõjusid eri perioodide kirjanduses, kunstis, kommetes, arhitektuuris, keeles, aga ka igapäevaelus; * oskab sissejuhatavate teadmiste alusel analüüsida ja jälgida keelelisi ning kultuuriloolisi seoseid Euroopa kultuuriruumis.
Õppejõud:
Janika Päll - PhD (klassikaline filoloogia)
Merike Ristikivi - PhD (õigusteadus)
Ivo Volt - PhD (klassikaline filoloogia)
Hesi Siimets-Gross - dr. iur. (õigusteadus)
Kahrut Eller - .
Kadri Novikov - PhD (klassikaline filoloogia)
Elo-Mall Toomet - Euroopa keelte ja kultuuride eriala magistrant
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Antiigipärandi üldjooned, ajaline piiritlemine, antiikaeg ja järgnevad perioodid Euroopas Antiikaja pärand eri kultuuriperioodidel ja -vooludes: hilisantiik, Bütsants, keskaeg. Antiikaja pärand eri kultuuriperioodidel ja -vooludes: renessanss. Antiikaja pärand eri kultuuriperioodidel ja -vooludes: barokk, klassitsism, romantism, modernism. Antiigi keeleline pärand. Antiikkeelte mõju Euroopa kirjakeelte kujunemisele ning arengule. Antiikteater ja selle pärand. Klassikaline müüt kunstis ja kirjanduses, motiivid ja tegelased. Riik ja oraator: antiigi demokraatia ja kõnekunsti pärand. Rooma õigus euroopaliku õigusruumi alusena. Antiikne tehnika ja tehnoloogia ja nende järelmõju. Pompei kui kultuurifenomen. Materiaalne antiigipärand avalikus ruumis; materiaalse pärandi kaitsmine, säilitamine, pärandivaidlused. Antiigipärandi põhijooned Eestis (kodutöö). Antiigipärand ja tänapäeva popkultuur (kodutöö). Kursuse kokkuvõte 78 Janika Päll, Merike Ristikivi, Ivo Volt, Hesi Siimets-Gross, Kahrut Eller, Kadri Novikov

Nõuded lõpetamiseks:
Tunnistuse saamiseks peab õpilasel olema sooritatud 12 testi Moodle'i keskkonnas (positiivsele tulemusele, s.t ületama lävendi) ja esitatud kaks kirjalikku kodutööd.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub Moodle e-õppekeskkonnas.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
1. nädal: Antiigipärandi üldjooned, ajaline piiritlemine, antiikaeg ja järgnevad perioodid Euroopas 2. nädal: Antiikaja pärand eri kultuuriperioodidel ja -vooludes: hilisantiik, Bütsants, keskaeg. 3. nädal: Antiikaja pärand eri kultuuriperioodidel ja -vooludes: renessanss. 4. nädal: Antiikaja pärand eri kultuuriperioodidel ja -vooludes: barokk, klassitsism, romantism, modernism. 5. nädal: Antiigi keeleline pärand. Antiikkeelte mõju Euroopa kirjakeelte kujunemisele ning arengule. 6. nädal: Antiikteater ja selle pärand. 7. nädal: Klassikaline müüt kunstis ja kirjanduses, motiivid ja tegelased. 8. nädal: Riik ja oraator: antiigi demokraatia ja kõnekunsti pärand. 9. nädal: Rooma õigus euroopaliku õigusruumi alusena. 10. nädal: Antiikne tehnika ja tehnoloogia ja nende järelmõju. 11. nädal: Pompei kui kultuurifenomen. 12. nädal: Materiaalne antiigipärand avalikus ruumis; materiaalse pärandi kaitsmine, säilitamine, pärandivaidlused. 13. nädal: Antiigipärandi põhijooned Eestis (kodutöö). 14. nädal: Antiigipärand ja tänapäeva popkultuur (kodutöö). 15. nädal: viimaste kodutööde esitamine, kokkuvõtted, hindamine ja tagasiside. Iga teema läbimiseks on arvestatud nädal, uus teema avaneb järgneva nädala alguses.
Hinnainfo:
Tasuta kursus üldhariduskooli õpilastele. Täiskasvanutele kursuse hind 24 €.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
Hindamismeetodid:
Iga teema kohta tuleb läbida kontrolltest (tuleb ületada seatud lävend), kahe teema puhul tuleb testi asemel esitada kirjalik kodutöö.
Hindamiskriteeriumid:
Kontrolltestid ja kodutööd tuleb sooritada positiivsele tulemusele (s.t ületada seatud lävend, ühte tööd võib sooritada kaks korda).
Registreerumise tähtaeg:
25.12.2022
Täiendav info:
Annika Põlgast, annika.polgast@ut.ee, +372 +372 508 1170
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 09.01.2023 - 02.04.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 09.01.2023 - 16.04.2023 Maht: 1.5 EAP (39 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.02.2023 - 13.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022