Bioloogia kursus gümnaasiumiõpilastele

-

Toimumise aeg
Maht
3 EAP (78 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Ana Valdmann
Anne Laius
Õppekava rühm
Bioloogia
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursuse eesmärgiks on kujundada seostatud ning terviklik ülevaade gümnaasiumi bioloogiast ning tasandada gümnaasiumi bioloogia ainekava läbimisel tekkinud õpilüngad. Kursus toimub veebiõppena Tartu Ülikooli Moodle keskkonnas, mis võimaldab iseseisvalt läbida iga kursuse teema nädala jooksul. Teemad algavad lühikese videotutvustusega, seejärel saavad õppijad lugeda õppematerjale ja teha interaktiivseid ülesandeid enesekontrolliks. Iga teema kohta toimub nädalas veebiseminar konsultatsiooniks ning avatud on foorum, kus saab esitada vastava teema kohta küsimusi.
Sihtrühm:
Gümnaasiumi õpilased
Kursuse õpiväljundid:
Saavutatakse riiklikus õppekavas ettenähtud bioloogia ainekava õpiväljundid.
Õpingute alustamise tingimused:
....
Õppejõud:
Ana Valdmann - LHK teadur, PhD
Anne Laius - TÜ loodusteadusliku hariduse keskuse bioloogiahariduse kaasprofessor
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Elu tunnused ja organisatsiooni tasemed.Uurimismeetodid bioloogias 6
2. Organismide keemiline koostis. 6
3. Rakuteooria, raku ehitus 6
4. Viirused ja bakterid 6
5. Energia- ja ainevahetus 6
6. Organismide paljunemine ja areng 6
7. Inimese talitluse regulatsioon 6
8. Molekulaar-bioloogilised põhiprotsessid 6
9. Pärilikkus ja muutlikkus 6
10. Evolutsiooniteooria 6
11. Ökoloogia 6
12. Kestlik areng ja keskkonnakaitse 12

Hinnainfo:
Kursust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning see on osalejatele tasuta.
Toimumiskoha info:
....
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
.....
Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse lõpetamiseks on vajalik sooritada vähemalt 75%lise tulemusega kursuse testid.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
e-kursus on mõeldud iseseisvaks õppimiseks, sisaldades õppetekste ja enesekontrolli teste. Kursus lõpeb kokkuvõtva testig ning omandatud teadmisi hinnatakse Moodle keskkonnas automaatselt. Täiendavat tagasisidet antakse iganädalaste konsultatsioonide käigus.
Hindamiskriteeriumid:
.....
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerimise lisainfo:
...
Registreerumise tähtaeg:
03.04.2023
Täiendav info:
Anne Laius, anne.laius@ut.ee, +372 +372 737 5084
Programmi kood:
LTOM.TK.037
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 03.04.2023 - 28.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022