Bioloogia kursus põhikooliõpilastele

-

Toimumise aeg
Maht
3 EAP (78 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Ana Valdmann
Anne Laius
Õppekava rühm
Bioloogia
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursuse eesmärgiks on kujundada seostatud ning terviklik ülevaade põhikooli bioloogiast ning tasandada põhikooli ainekava läbimisel tekkinud õpilüngad. Kursus toimub veebiõppena Tartu Ülikooli Moodle keskkonnas, mis võimaldab iseseisvalt läbida iga kursuse teema nädala jooksul. Teemad algavad lühikese videotutvustusega, seejärel saavad õppijad lugeda õppematerjale ja teha interaktiivseid ülesandeid enesekontrolliks. Iga teema toimub nädalas veebiseminar konsultatsiooniks ning on avatud foorum, milles saab esitada vastava teema kohta küsimusi.
Sihtrühm:
Põhikooliõpilased.
Kursuse õpiväljundid:
Saavutatakse riiklikus õppekavas ettenähtud bioloogia ainekava õpiväljundid.
Õpingute alustamise tingimused:
....
Õppejõud:
Ana Valdmann - LHK teadur, PhD
Anne Laius - TÜ loodusteadusliku hariduse keskuse bioloogiahariduse kaasprofessor
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Elu tunnused ja evolutsiooniteooria põhiseisukohad 6
2. Selgroogsete loomade süstemaatilised üksused 6
3. Selgroogsete loomade eluprotsessid 6
4. Taimeriik 6
5. Seeneriik 6
6. Samblikud ja vetikad 6
7. Selgrootud loomad 6
8. Algloomad, bakterid ja viirused 6
9. Inimese anatoomia ja füsioloogia I 6
10. Inimese anatoomia ja füsioloogia II 6
11. Pärilikkus ja evolutsioon 6
12. Ökoloogia ja keskkonnakaitse 12

Hinnainfo:
Kursust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning see on osalejatele tasuta.
Toimumiskoha info:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
....
Nõuded lõpetamiseks:
Kuruse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 75%-line edukusega testide sooritamine.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
e-kursus on mõeldud iseseisvaks õppimiseks, sisaldades õppetekste ja enesekontrolli teste. Kursus lõpeb kokkuvõtva testig ning omandatud teadmisi hinnatakse Moodle keskkonnas automaatselt. Täiendavat tagasisidet antakse iganädalaste konsultatsioonide käigus.
Hindamiskriteeriumid:
Kursuse läbimiseks on vaja läbida teemade ülesannete komplektid vähemalt 75%-lise tulemusega, et pääseda ligi järgmise teema materjalidele ning kokkuvõttev test ning samuti tuleb sooritada kokkuvõttev test vähemalt 75%-lise tulemusega.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerimise lisainfo:
,,,...
Registreerumise tähtaeg:
03.04.2023
Täiendav info:
Anne Laius, anne.laius@ut.ee, +372 +372 737 5084
Programmi kood:
LTOM.TK.036
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 03.04.2023 - 28.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022