C.E.E.A. kursus nr. 6. Anesteesia iseärasused erinevate kirurgialiikide ja patsientide korral

-

Toimumise aeg
Maht
0.5 EAP (16 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
194 EUR
Õppejõud
Joel Starkopf
Õppekava rühm
Meditsiin
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursuse eesmärk
Sihtrühm:
anestesioloogid, residendid
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinud arst
1) teab ealisi iseärasusi anesteesiate läbiviimisel,
2) oskab hinnata perioperatiivsete tüsistuste riski,
3) teab anesteesia eripärasid maksapuudulikkuse ja hüübimishäirete korral,
4) teab peamisi anesteesia tüsistusi ja nende esinemissagedust,
5) tunneb anesteesia läbiviimise eripärasid väljaspool operatsioonituba, 6) teab, kuidas lahendada hingamisteedega seotud probleeme.
Õppejõud:
Joel Starkopf - anestesioloogia professor
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Kursusel käsitleti alateemasid:
Patsientide operatsioonieelne hindamine
Anesteesia eripärad hüübimishäirete ja maksapuudlikkuse korral
Anesteesia LOR-kirurgias
Anesteesia tüsistused ja nende vältimine
Hingamisteede käsitlus väljaspool operatsioonituba, anesteesia ambulatoorses kirurgias
16 Joel Starkopf

Toimumiskoha info:
Tartu linn
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
20. aprillil 2023 kell 10-17

21. aprillil 2023 kell 9-16
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine auditoorses töös, loengutes ja seminarides, mõlemal päeval
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Hindamine seminari vormis
Hindamiskriteeriumid:
Õpiväljundite omandamine
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Täiendav info:
Marika Rosenthal, marika.rosenthal@ut.ee, +372 +372 731 8109
Programmi kood:
MVCM.TK.317
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 08.05.2023 - 29.05.2023 Maht: 0.75 EAP (20 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022