Digitaalse sisuloome alused

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Triin Marandi
Lehti Pilt
Õppekava rühm
Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
P2OO.TK.272
Eesmärk:
Kursuse eesmärk on tõsta sihtrühma pedagoogilisi, metodoloogilisi ja tehnilisi oskusi digitaalse sisuloome alal, et tagada nende valmisolek põim- ja veebiõppe efektiivseks kasutamiseks. Vajadus digioskuste arendamiseks sisuloome alal kasvas hüppeliselt eriolukorra ajal, kuid need oskused on vajalikud põim- ja veebiõppe rakendamisel mistahes ajal, kui eesmärk on pakkuda õppeprotsessis kvaliteetset interaktiivset sisu, mis toetab õppijate õppimist. Koolitus keskendub erinevat tüüpi õppeotstarbelise digitaalse sisu loomise metoodikale, headele tavadele ning sisuloomeks vajalikele tehnilistele lahendustele. Koolitusel osalejad teostavad praktilisi ülesandeid ning rühmatöö käigus arendatakse osalejate digikeskkonnas toimuva koostöö oskusi.
Sihtrühm:
Kursus on suunatud täiskasvanud õppijatele, sh ettevõtete töötajatele (juhid, personalijuhid, koolitajad jt), ettevõtluses hõivatutele, kes korraldavad oma töötajatele sisekoolitusi või loovad koolituste jaoks või muul eesmärgil jagamiseks digitaalset sisu. Samuti on koolitus suunatud erinevate haridustasemete haridustöötajatele (õpetajad, õpetajate abid, abiõpetajad, tugispetsialistid), kes tegelevad õppijate (sh ajutise kaitse saanud Ukraina põgenike) õpetamise ja täienduskoolitamisega.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija - tunneb õppeotstarbelise digisisu loomise õpi- ja graafilise disaini aluseid; - järgib digisisu loomisel ligipääsetavuse ja autoriõiguste nõudeid; - koostab oma eesmärkidele vastava õppijasõbraliku ja interaktiivse digitaalse õppematerjali.
Õppejõud:
Triin Marandi - Teadusmagister (bioloogia didaktika). Tartu Ülikooli haridustehnoloog/õppedisainer alates 2005. aastast. Ta on viinud läbi hulgaliselt koolitusi, seminare ja õppepäevi e-õppe teemadel. Igapäevaselt tegeleb õppejõudude e-õppe alase nõustamisega Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas. https://www.etis.ee/CV/Triin_Marandi/est
Lehti Pilt - Magistrikraad (Educational Technology). Tartu Ülikooli haridustehnoloogia peaspetsialist alates 2000. aastast. Ta on viinud läbi palju koolitusi, seminare ja õppepäevi e-õppe teemadel. Igapäevaselt tegeleb e-õppe valdkonna arendamisega Tartu Ülikoolis ning õppejõudude ja õppijate nõustamisega e-õppe alal. E-kursuse kvaliteedi töörühma liige alates 2007. aastast. https://www.etis.ee/CV/Lehti_Pilt/est
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Hea digitaalse õppematerjali üldised tunnused, sobivus õpetamise eesmärkidega. Digisisu tüübid (õpimoodul, video, esitlus, e-õpik), nende loomise metoodika ja õpidisain. Õppija kaasamine, interaktsioon digisisuga. Digitaalse sisu graafiline disain. Digisisu ligipääsetavus (erivajadustega arvestamine). Autoriõigustega arvestamine (kasutustingimused, teiste autorite teostele viitamine) digisisu loomisel. Õppematerjalide ühisloome ja ühisloome vahendid. Digisisu (enese)hindamine. 52 Triin Marandi, Lehti Pilt

Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine sihtrühma. Internetiühendus, ligipääs arvutile.
Nõuded lõpetamiseks:
Koolituse lõpetamiseks on nõutud teemade läbimine, testide ja ülesannete sooritamine.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tartu Ülikooli Moodle'i õpikeskkond. Koolituse käigus toimub veebiseminar 5. jaanuaril kell 16.15-17.30 Zoomis.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Tartu Ülikooli Moodle´i õpikeskkond.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Õppetöö toimub Tartu Ülikooli Moodle'i õpikeskkonnas vastavalt tegevuskavale. Õppida saab õppijale sobival ajal ja sobivas kohas. Koolituse käigus toimub veebiseminar 5. jaanuaril kell 16.15-17.30 Zoomis. Vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s.
Hinnainfo:
Koolitust rahastatakse ESFi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" kaudu.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Testid ja ülesanded.
Hindamiskriteeriumid:
Hindamine on mitteeristav. Testid ja ülesanded on arvestatud.
Täiendav info:
Esta Pilt, esta.pilt@ut.ee, +372 +372 737 5560
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 11.01.2023 - 12.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 16.01.2023 - 19.03.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 26.01.2023 - 11.05.2023 Maht: 1.25 EAP (30 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 07.02.2023 - 28.02.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 06.01.2023 - 03.02.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022