Eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Külli Habicht
Ilona Tragel
Kati Käpp
Õppekava rühm
Kirjandus ja lingvistika
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Toetada abituriente eesti keele riigieksamiks valmistumisel.
Sihtrühm:
Eesti keele riigieksamiks valmistuvad abituriendid. Ei ole mõeldud eesti keel teise keelena riigieksamiks valmistumiseks.
Kursuse õpiväljundid:
Õpilast on toetatud eesti keele riigieksamiks valmistumisel. Eesti keele riigieksami teemad on läbitud etapiviisiliselt. Õpilane on andnud tagasisidet oma kaasõpilastele ja on omandanud hea tagasiside andmise oskuse.
Õpingute alustamise tingimused:
Õpilane on tutvunud kursuse sisuga lehel https://www.blog.keel.ut.ee/eesti-keele-eksam/2023/
Õppejõud:
Külli Habicht - PhD, kaasprofessor
Ilona Tragel - PhD, kaasprofessor
Kati Käpp - Nooremteadur
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Lugemisülesande lahendamine 15
2. Kirjutamine 37

Hinnainfo:
Kursust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning see on osalejatele tasuta.
Toimumiskoha info:
Zoom, Eli Review.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Zoom, Eli Review.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Ülesannete tegemiseks pead igal tööpäeval varuma umbes ühe tunni. Täpsem ajakava saadetakse osalejatele peale kursusele registreerumist.
Täpsemat info kursuse kohta loe siit: https://www.blog.keel.ut.ee/eesti-keele-eksam/2023/
Nõuded lõpetamiseks:
Kõik ülesanded on sooritatud.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Arvestused ja jooksvad ülesanded.
Hindamiskriteeriumid:
Ülesannete sooritamine nõutud mahus.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Registreerumise tähtaeg:
24.03.2023
Täiendav info:
Annika Kängsepp, annika.kangsepp@ut.ee, +372 58302900
Programmi kood:
HVEE.TK.070
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel

01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022