Eralaenujuhtimine

-

Toimumise aeg
Maht
4.5 EAP (117 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
540 EUR
Õppejõud
Küllike Villiste
Õppekava rühm
Rahandus, pangandus ja kindlustus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
MJ00.TK.008
Eesmärk:

Täiendusõppeprogrammi "Eralaenujuhtimine" eesmärgiks on pakkuda eralaenualast koolitust magistriõppe tasemel, sidudes teoreetilised kontseptsioonid praktiliste kaasustega.

Sihtrühm:

Programmi sihtrühmaks on võla- ja finantsnõustajad, kinnisvaramaaklerid, majandusajakirjanikud, jt kõik teised, kellel on huvi või vajadus saada antud temaatikast paremat ülevaadet. "Eralaenujuhtimine" pakub kindlasti vajalikku teavet ka (potentsiaalsetele) eraklientidest laenutaotlejatele, kes soovivad saada täpsemat informatsiooni finantsasutuste nõudmistest laenuvõtjale. Ja veel - tähelepanu, finantsvahendaja litsentsi taotleja! Proovi lahendada selle programmi TASEMETESTI

Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - oskab selgitada krediidiriski olemust; - teab krediidiriski juhtimise ja hindamise eesmärke ja vahendeid; - analüüsib laenuprovisjonide moodustamise põhjusi; - mõistab tagatise väärtuse hindamise põhimõtteid; - tunneb eraisikutele pakutavate laenude liike ja tingimusi; - teab eraisikutele laenude andmise põhimõtteid ja protsessi; - oskab selgitada laenujuhi teadmiste ja kogemuste mõju laenuportfelli arengule.
Õppejõud:
Küllike Villiste - AS SEB Panga Credit Deski osakonna laenuspetsialistide juht. Ta on lõpetanud Lääne Virumaa Kutsekõrgkooli raamatupidamise eriala (2006), Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise eriala magistrikraadiga (2014) ning on Tartu Ülikooli kaugkoolitusprogrammi vilistlane. Alates 2003.a. töötab Küllike Villiste AS SEB Pangas, omades telleri, investeerimisnõustaja, erakliendihalduri, erakliendihaldurite juhi ja laenuspetsialistide juhi kogemust. Viimastel aastatel on tema vastutusalaks ka SEB töötajate koolitamine eralaenude valdkonnas. Alates 2017.a. on Küllike Villiste Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammi "Eralaenujuhtimine" külalisõppejõud.


Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. LAENAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED: Laen ja laenamine. Laenuandmisega seotud riskid. Krediidiriski juhtimine 2. KREDIIDIKULTUUR JA -ORGANISATSIOON: Krediidikultuur. Krediidiorganisatsioon 3. KREDIIDIPOLIITIKA: Krediteerimise üldpõhimõtted. Kliendid ja laenutooted. Laenuanalüüs. Tagatised. Laenutingimused. Laenuotsus ja laenude vormistamine. Laenude kvaliteedi hindamine 4. LAENUPROVISJONID: Laenude kajastamine finantsaruandluses. Provisjonide moodustamise printsiibid 5. ERALAENUDE LIIGID: Arvelduslaen. Tarbimislaen. Riigitagatisega õppelaen. Eluasemelaen. Hüpoteeklaen 6. ERALAENU ANALÜÜS: Eralaenuprojekti dokumendid. Kliendi vajaduste väljaselgitamine ja nõustamine. Kliendi sissetuleku ja kulude analüüs. Kliendi varade ja kohustuste analüüs. Kliendi tausta analüüs. Sobivate laenutingimuste ja tehingu struktuuri väljatöötamine 7. ERALAENU TAGATISED: Mõiste ja liigid. Eralaenu tagatise väärtuse hindamine. Eralaenu tagatise omandikuuluvuse analüüs. Eralaenu tagatisvara kindlustamine 8. ERALAENU OTSUS JA VORMISTAMINE: Eralaenu raport. Laenuotsuse tegemine. Eralaenude vormistamise protsess. Eralaenu faili koostamine. Laenulepingu sõlmimine. Tagatislepingu sõlmimine. Eralaenu andmete administreerimine panga infosüsteemides. Laenu väljamaksmine 9. ERALAENUDE KVALITEEDI HINDAMINE: Kliendi maksepraktika järelevalve. Kliendi maksevõime hindamine. Tagatise järelevalve. Laenulepingu tingimuste muutmine. Laenuprovisjonide moodustamine ja probleemlaenud. Intressiarvestuse peatamine ja mahakantud laenud. Laenu- ja tagatislepingu lõppemine 117 Küllike Villiste

Õpingute alustamise tingimused:
Haridusnõuet ei ole, tähtis on huvi valdkonna vastu - siis õppimine sujub ja tulemus rõõmustab. Väärtustame lõpetamise tingimusi - arvestatud kodutööd eksami eeldusena ja eksamilävendit.
Nõuded lõpetamiseks:
Eksamilävend on 70%. Vaata, kuidas lõpetas veebiaktusega kaugkoolitusprogrammide 79.lend 9.12.2021 ja klassiaktusega 80.lend 5.05.2022.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tallinn
Õppekeskkonna kirjeldus:
Tartu Ülikooli Tallinna esindus ja moodle.ut.ee rakendus BigBlueButton.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Õppejõudude koostatud paberkandjal õpik (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuse lahendamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:
 • 15.detsembril kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
 • vahemikus 13.veebruar-2.märts toimuval rühmakonsultatsioonidel moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
 • 11.märtsi kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%) Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).

 • Hinnainfo:
  <b>Programmi hind</b> sisaldab paberkandjal õpikut, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), konsultatsioonide ja tavaeksami tasu ning käibemaksu. Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).<p>
  Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
  Jah
  Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
  Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
  Hindamismeetodid:
  Programm lõpeb eksamiga, mille eelduseks on arvestatud kodutöö (eralaenukaasuse lahendamine).
  Hindamiskriteeriumid:
  Eksamilävend on 70%.
  Registreerumise tähtaeg:
  05.12.2022
  Registreerimise lisainfo:
  Registreerumisinfo järgi saadame arve. Kui plaanid muutuvad ja loobute, siis palun teavitage programmijuhti: karin.liikane@ut.ee Tutvuge ka Tartu Ülikooli täiendusõppe tingimustega: https://ut.ee/et/kursusele-registreerumine https://ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine
  Täiendav info:
  Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, +372 +372 737 6606
  Täiendusõppe üldinfo:
  Elukestva õppe keskus
  Ülikooli 18, Tartu, 50090
  +372 737 5804

  Samas õppevaldkonnas on algamas veel


  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 18 EAP (468 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 9 EAP (235 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
  01.11.2022
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
  01.11.2022
  05.09.2022
  05.09.2022