Erivajadusega õpilase tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

Toimumise aeg
Maht
0.25 EAP (6 tundi)
Õppetöö vorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
60 EUR
Õppejõud
Kristiina Vaikmets
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Tutvuda meetodite ja võimalustega, kuidas erivajadustega õpilaste õppesse tuua sisse aktiivseid ja liikuma panevaid tegevusi ning selleläbi suurendada õpimotivatsiooni.
Sihtrühm:
I-III kooliastme õpetajad, tugispetsialistid.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tutvub võimalustega kasutada erinevaid liikumisega seotud meetodeid töös erivajadustega õpilastega;
- võtab kaasa julgust ja soovi proovida uusi meetodeid oma tundides ja rikastada sellega enda õppetegevusi.
Õppejõud:
Kristiina Vaikmets - MA, õpetajate ja haridustöötajate koolitamise kogemus täiendusõppes.
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Mis on hariduslik erivajadus ja miks liikumine toetab erivajadusega õppija õppimist?
Diferentseerimine ja selle vajalikkus
QR koodid
Töö mõistete ja küsimustega
Täringute kasutamine õppetöös
Koostöised õppimise viisid
Erinevate töölehtede kasutamise võimalusi
Ise õppesisu loomise ja diferentseerimise võimalusi: H5P, ristsõnad, sõnasalatid, plakatid
6 Kristiina Vaikmets

Hinnainfo:
Osalemistasu õppija kohta on 60€. Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!
Toimumiskoha info:
Tartu linn Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis, aadressil Jakobi 5, 51005 Tartu
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Ruum peab lubama laudade liigutamise võimalust. Laudade olemasolu on oluline, et osalejad saaksid kasutada oma sülearvuteid või nutivahendeid.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis aadressil Jakobi 5.
Ruumis 115/116

Ajakava:
10.00 - 12.15 õppetöö
12.15 - 13.00 lõuna linnas omal käel
13.00 - 15.15 õppetöö
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine õppetöös kogu päeva vältel.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Väljastatav dokument:
tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
12.04.2024
Täiendav info:
Anni Vallsalu, anni.vallsalu@ut.ee, +372 +372 737 6449
Programmi kood:
SVHI.TK.583
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 27.08.2024 - 26.02.2025 Maht: 12.25 EAP (320 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 18.09.2024 - 22.08.2025 Maht: 9.25 EAP (240 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 06.08.2024 - 07.08.2024 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.10.2024 - 30.05.2025 Maht: 12.25 EAP (320 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 25.04.2024 - 26.04.2024 Maht: 0.75 EAP (22 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023
#kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
01.10.2023