Hääle kasutamine avalikel esinemistel

Toimumise aeg
Maht
0.25 EAP (6 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Pärnu
Hind
96 EUR
Õppejõud
Meelis Sarv
Õppekava rühm
Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Koolitusel õpitakse võtteid oma hääle paremaks kasutamiseks avalikul esinemisel - kuidas läbi õige hingamise kasutada oma häält täisväärtuslikuna ja mahukana, kuidas oma häält hoida ja vähendada hääle väsimist. Esineja töös on õige hingamine ja sellega seonduv hääle kasutamine määrava tähtsusega. Kindlasti kasutab iga esineja oma töös erinevaid kõnelemise tehnikaid. Kuivõrd mõjusalt esineja suudab oma hingamist kontrollida ning oma hääle kasutamist suunata, seda mõjusamalt saab ta oma teadmisi objekti ja sihtkoha kohta edastada. Mida meisterlikum esineja on, seda meeldejäävam ta on. Koolitus õpetab ja arendab oma häält teadlikult kasutades edastama sõnumit soovitud kujul.
Sihtrühm:
Inimesed, kes peavad kõnelema ja suhtlema avalikus ruumis (õppejõud ja õpetajad, spordi- ja kultuuritöötajad, organisatsioonide ja asutuste juhid jt).
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
- oskab lõdvestuda läbi hingamise;
- suudab kontrollida oma hingamist;
- teab, kuidas hääl tekib;
- oskab suunata on häält;
- on teadlik oma hääle mõjust.
Õppejõud:
Meelis Sarv - TÜ Pärnu kolledži avaliku esinemise õppejõud ja tudengiteatri eestvedaja. Lõpetanud 1997. a Viljandi Kultuurikolledži näitleja erialal, on osalenud Viljandi Ugala, Tartu Vanemuise ja Teatrilabori etendustes ning Vana Baskini Teatris. Pernau Rahwateatri juhendaja ning olnud paljude pidulike ürituste ja vastuvõttude juht.
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Võtted oma hääle paremaks kasutamiseks avalikul esinemisel, sh kuidas läbi õige hingamise kasutada oma häält täisväärtuslikuna ja mahukana, kuidas oma häält hoida ja vähendada hääle väsimist. 6 Meelis Sarv

Toimumiskoha info:
Pärnu maakond TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35, ruum C206.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
9.50 - kogunemine
10.00 - 11.30 koolitus
11.30 - 11.45 kohvipaus
11.45 - 13.15 koolitus
13.15 - 14.15 lõuna
14.15 - 15.45 koolitus
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine õppetööl 100%.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Aktiivne osalemine õppeprotsessis.
Hindamiskriteeriumid:
Aktiivne osalemine õppeprotsessis.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Registreerumise tähtaeg:
23.04.2023
Täiendav info:
Kristel Teearu, kristel.teearu@ut.ee, +372 445 0546
Programmi kood:
SVPC.TK.096
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 25.04.2023 - 28.04.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022