Improvisatsiooni õpetamise meetodid muusikaõppes

-

Toimumise aeg
Maht
1 EAP (26 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Viljandi
Hind
120 EUR
Õppejõud
Marko Mägi
Themuri Sulamanidze
Õppekava rühm
Aineõpetajate koolitus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Tutvuda erinevate võimaluste ja meetoditega improvisatsiooni õpetamiseks pilliõppes.
Sihtrühm:
Muusikaõpetajad
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
* oskab integreerida muusikateoreetilisi teadmisi pilliõppega või üldisemalt muusikaõppega;
* tunneb erinevaid meetodeid improviseerimise õpetamiseks pilli- või muusikatunnis;
* oskab teadlikult suunata ja julgustada õpilast spontaanselt tekkinud muusikalisi ideid realiseerima.
Õppejõud:
Marko Mägi - Rütmimuusika teooria lektor, muusika õppekava programmijuht
Themuri Sulamanidze - Rütmimuusika klaveri lektor
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Lapse loominguliste võimete arendamine läbi spontaanse pillimängu; erinevad võimalused ja meetodid õpilast improviseerima julgustamisel,muusikateoreetiliste teadmiste ja pillimängu integreerimine läbi improvisatsiooni.
Improvisatsioon rütmipillidel, kehapillil, hääleimprovisatsioon, jutuimprovisatsioon jms.
26 Marko Mägi, Themuri Sulamanidze

Toimumiskoha info:
Viljandi maakond TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikamaja (Jakobsoni 14)
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub mõlemal päeval kl 11-17.
Nõuded lõpetamiseks:
Aktiivne osavõtt õppetööst, õppejõu poolt antavate ülesannete ja harjutuste sooritamine ja esitamine.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Väljastatav dokument:
tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Registreerimise lisainfo:
Kui grupp on täis, saab ennast lisada ootejärjekorda: kristine.liiva@ut.ee
Registreerumise tähtaeg:
30.06.2023
Täiendav info:
Kristine Liiva, kristine.liiva@ut.ee, +372 5145843
Programmi kood:
P2VK.TK.343
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 24.08.2023 - 31.01.2024 Maht: 12.25 EAP (320 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 29.08.2023 - 30.01.2024 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 14.09.2023 - 14.08.2024 Maht: 9.25 EAP (240 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 02.11.2023 - 21.11.2023 Maht: 0.75 EAP (20 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 14.08.2023 - 31.01.2024 Maht: 17 EAP (442 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Inglise
#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale
UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
17.04.2023
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt on avatud!
01.11.2022