Intellektuaalomand doktoriõppes: tööstusomand

Toimumise aeg
Maht
0.1 EAP (2 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Jane Luht
Õppekava rühm
Õigus
Õppekeel
Inglise
Eesmärk:
Doktorandid omandavad algteadmised intellektuaalomandist ja selle ühest alaliigist, tööstusomandist. Koolitus toetab doktoranti tema uurimistöö eri etappide planeerimisel, projekti elluviimisel ning eri rollides nii ülikoolis kui koostööprojektides.
Sihtrühm:
Tartu Ülikooli doktorandid
Kursuse õpiväljundid:
Doktorant:
- tunneb intellektuaalomandi kasutamisega seotud eesmärke,
- analüüsib oma õiguslikku positsiooni doktorandina,
- eristab õiguste teket ja kuuluvust eri rollides ning teadvustab neist tulenevaid erisusi oma tegevustes,
- analüüsib oma töötulemuste tööstusomandiga seotud küsimusi,
- eristab intellektuaalomandi kommertsialiseerimisega seotud eesmärke ja viise,
- rakendab sobivalt konfidentsiaalsuskohustust.
Õpingute alustamise tingimused:
Osaleja on Tartu Ülikooli doktorant.
Õppejõud:
Jane Luht - Tartu Ülikooli tehnoloogiasiirde juht
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. A. Doktorandi õiguslik positsioon
B. Intellektuaalomandi põhimõisted
C. Loomine ja õiguste teke
Autor füüsilise isikuna (üliõpilane õppetegevuses)
Autor ülikooli töötajana (nooremteadur)
Autor koostööprojektides teadusasutuste ja ettevõtetega
Ühisautorsus, leiutajad
D. Konfidentsiaalsuskohustus
E. Tööstusomand
Ärisaladus ja oskusteave
Leiutised sh kasulikud mudelid
Kaubamärgid
Muu registreeritav intellektuaalomand
Andmebaasid
F. Kommertsialiseerimine - eesmärk ja viisid
Teaduskoostöö
Arenduskoostöö teadusasutustega
Arenduskoostöö ettevõtetega
Ülikoolis loodud lahenduste kasutada andmine, sh hargettevõtetele
Teaduse populariseerimine
2 Jane Luht

Hinnainfo:
Koolitust toetavad ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus, õppeosakond ja valdkondade doktoriõppe keskused.
Toimumiskoha info:
Tartu linn
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub kell 14:15-16:00.
Nõuded lõpetamiseks:
Aktiivne osavõtt kogu koolituspäeva programmist.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Väljastatav dokument:
tõend
Registreerumise tähtaeg:
28.03.2023
Täiendav info:
Monika Tasa, monika.tasa@ut.ee, +372 +372 737 6534
Programmi kood:
P2OO.TK.299
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 04.05.2023 - 03.06.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 04.05.2023 - 03.06.2023 Maht: 9.25 EAP (240 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 11.09.2023 - 03.12.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 11.09.2023 - 03.12.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 30.06.2024 Maht: 21 EAP (546 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022