Julgeolek ja ränne Euroopas

-

Toimumise aeg
Maht
12 EAP (312 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
499 EUR
Õppejõud
Mikrokraadiprogramm koosneb ainetest, mis pakutakse TÜ Skytte instituudi poolt koostöös eesti avaliku sektori esindajate ja välisülikoolide paremate õppejõudude ja praktikutega.

Mikrokraadiprogrammi programmijuht on Dr Stefano Braghiroli, Euroopa õpingute kaasprofessor, kelle peamised teadussuunad on muu hulgas erakondlik poliitika Euroopa Parlamendis, Euroopa Liidu ja Venemaa suhted, valimisprotsess Kesk- ja Ida-Euroopas ja Türgis.

Viljar Veebel (Euroopa Liidu julgeolekupoliitika, P2EC.00.195) on Eesti politoloog, kelle uurimisteemade hulka kuuluvad Euroopa Liidu poliitikad, rahvusvahelised suhted, poliitökonoomia, EL laienemine, EL naabruspoliitika ja rahvusvaheline arengukoostöö.

Kristina Kallas (Migratsioon ja inimressursside väljakutsed, P2EC.00.210) on Eesti politoloog, kelle uurimisteemade hulka kuuluvad lõimumisprobleemid ühiskonnas, venekeelse elanikkonna küsimused endise Nõukogude Liidu territooriumil, rändeküsimused ja vähemuste õiguste küsimused. Kristina Kallas on töötanud Eesti Pagulasabi juhatuse liikmena ja Balti Uuringute Instituudi vanemanalüütikuna.
Õppekava rühm
Poliitikateadus ja kodanikuõpetus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVJS.TK.036
Eesmärk:
Mikrokraadiprogrammi eesmärk on anda osalejatele põhjalikud ja asjakohased teadmised ja oskused Euroopa julgeoleku ja migratsiooni väljakutsete osas. Pärast kursuse läbimist on osalejad kursis julgekut ja rännet puudutavate teemadega ning oskavad nendega seotud probleeme lahendada. Mikrokraadiprogramm pakub tööturul oodatud oskuseid nii avalikus- kui erasektoris töötavatele inimestele ning toetab inimeste edasist tööalast arengut teadmistega Tartu Ülikooli valdkondade spetsialistide poolt.
Sihtrühm:
Programm sobib ettevõtjatele, juhtidele, konsultantidele, nõunikele, ametnikele, ministeeriumi töötajatele, vabaühenduste ja mõttekodade töötajatele, kellel peab olema olemas bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.
Kursuse õpiväljundid:
Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu - Tunneb peamisi julgeolekulisi väljakutseid Euroopa Liidus - Omab valdkonnaüleseid teadmisi julgeoleku ja migratsiooniga seotud teemades - Tunneb julgeolekupoliitikat ja sellega seotud institutsioone ja nende rolle Euroopas - Oskab analüüsida kaasaegseid julgeolekuprobleeme - On kursis migratsiooni puudutava juriidilise raamistikuga - On pädev nii sise- kui välisjulgeolekut puudutavates väljakutsetes
Õppejõud:
Mikrokraadiprogramm koosneb ainetest, mis pakutakse TÜ Skytte instituudi poolt koostöös eesti avaliku sektori esindajate ja välisülikoolide paremate õppejõudude ja praktikutega.

Mikrokraadiprogrammi programmijuht on Dr Stefano Braghiroli, Euroopa õpingute kaasprofessor, kelle peamised teadussuunad on muu hulgas erakondlik poliitika Euroopa Parlamendis, Euroopa Liidu ja Venemaa suhted, valimisprotsess Kesk- ja Ida-Euroopas ja Türgis.

Viljar Veebel (Euroopa Liidu julgeolekupoliitika, P2EC.00.195) on Eesti politoloog, kelle uurimisteemade hulka kuuluvad Euroopa Liidu poliitikad, rahvusvahelised suhted, poliitökonoomia, EL laienemine, EL naabruspoliitika ja rahvusvaheline arengukoostöö.

Kristina Kallas (Migratsioon ja inimressursside väljakutsed, P2EC.00.210) on Eesti politoloog, kelle uurimisteemade hulka kuuluvad lõimumisprobleemid ühiskonnas, venekeelse elanikkonna küsimused endise Nõukogude Liidu territooriumil, rändeküsimused ja vähemuste õiguste küsimused. Kristina Kallas on töötanud Eesti Pagulasabi juhatuse liikmena ja Balti Uuringute Instituudi vanemanalüütikuna.
Õpingute alustamise tingimused:
Mikrokraadiprogramm toimub eesti keeles. Inglise keele oskus tasemel B2 on nõutav lugemismaterjalide omandamiseks. Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.
Nõuded lõpetamiseks:
Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida ained kogumahuga 12 EAP. Programmi läbimisel on võimalik arvestada saadud ainepunktid Skytte instituudi magistriõppekavadele kandideerimisel.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Õppetöös saab osaleda nii auditoorselt kui veebis, et tagada osalejatele võimalus paindlikuks õppetööks.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
2022/2023 õppeaasta kevadsemestri programm koosneb kahest õppeainest, mis keskenduvad Euroopa Liidus aktuaalsetele väljakutsetele ja nende lahendamisele. Mikrokraadiprogramm koosneb järgmistest ainetest: - Migratsioon ja inimressursside väljakutsed, P2EC.00.210 6 EAP - Euroopa Liidu julgeolekupoliitika, P2EC.00.195 6 EAP
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
22.01.2023
Registreerimise lisainfo:
Aitäh kursusele registreerimise eest! Kursus algab 2022/2023 kevadsemestril. Juhised ja kasutajatunnused saadetakse kursuse lähenedes. Kui olete registreerunud, ent ei leia siiski aega koolitusel osaleda, palume registreerumine tühistada esimesel võimalusel või teatada loobumisest e-postiga (kristel.birgit.potsepp@ut.ee), nii ei teki asjatuid kulusid.Aitäh! Tegemist on automaatteatega. Küsimuste korral palun pöörduge Kristel Birgit Potseppa (kristel.birgit.potsepp@ut.ee) poole.
Täiendav info:
Kristel Birgit Potsepp, kristel.birgit.potsepp@ut.ee, +372 +372 737 5582
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 04.02.2023 - 18.02.2023 Maht: 0.75 EAP (18 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 24.04.2023 - 04.06.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 06.12.2022 - 07.12.2022 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 15.02.2023 - 15.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 08.02.2023 - 08.02.2023 Maht: 0.25 EAP (7 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022