Karjääriõppe koolitusprogramm. II Eneseteadlikkuse arendamine karjääriõppes

-

Toimumise aeg
Maht
0.5 EAP (16 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Anna Gramberg
Margit Rammo
Merit Luik
Signe Reppo
Õppekava rühm
Psühholoogia
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVPH.TK.090
Eesmärk:
Toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja/või süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja elluviimiseks oma asutuses.
Sihtrühm:
Õpetajad või teised haridusasutuste töötajad
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbinu: - mõistab eneseteadlikkuse ja karjääri kujundamise seoseid; - rakendab asjakohaseid meetodeid õppijate eneseteadlikkuse arendamiseks, sh huvide, oskuste ja võimete analüüs, väärtused ja iseloomuomadused.
Õppejõud:
Anna Gramberg - Psühholoogia magistrikraad, praktiseeriv karjäärinõustaja ja coach, koolitaja, karjäärispetsialist/karjäärinõustaja tase 7 kutse
Margit Rammo - Hariduse juhtimise magistrikraad, töökogemus karjäärinõustamise valdkonnas aastast 1998, osalemine karjäärinõustamise valdkonna rahvusvahelises töös
Merit Luik - Psühholoogia magistrikraad, praktiseeriv karjäärinõustaja ja coach, koolitaja, karjäärispetsialist/karjäärinõustaja tase 7 kutse
Signe Reppo - Organisatsioonikäitumiste magistrikraad, töökogemus karjäärinõustamise valdkonnas aastast 1997, karjäärispetsialist tase 7 kutse
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Eneseteadlikkuse ja karjääri kujundamise seosed. Meetodid õppijate eneseteadlikkuse arendamiseks. Huvide, oskuste ja võimete analüüs, väärtused ja iseloomuomadused. Meetodid õpilase probleemide lahendamise ja muutustega toimetuleku oskuse arendamiseks. 16 Anna Gramberg, Margit Rammo, Merit Luik, Signe Reppo

Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine sihtrühma
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine mõlema koolituspäeva õppetöös.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Näituse 2, ruum 121
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
1.-2.veebruaril 2023, esimene koolituspäev kell 10.00-17.00, teine koolituspäev kell 9.00-16.00 Tegemist on Karjääriõppe koolitusprogrammi II mooduliga. Karjääriõppe koolitusprogramm koosneb 6 moodulist, mille edaspidised toimumisajad on järgmised: III moodul 20.-21.veebruar 2023 Võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes, Tallinna Ülikoolis IV moodul 23.-24.märts 2023 Ettevõtlusõpe karjääriõppes, tegutsemine, Tallinna Tehnikaülikoolis V moodul 18.-19.aprill Karjääriõppe läbiviimine koolis, Tartu Ülikoolis VI moodul 15.mai 2023 Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine, Tartu Ülikoolis Koolitusprogrammi kõikide moodulite läbimine annab teadmised karjääriõppe läbiviimiseks, ülevaate ettevõtlusõppe põhialustest ning karjääri- ja ettevõtlusõppe lõimimise võimalustest. Koolituse lähtealuseks on karjääri kujundamise pädevuste mudel, mis kirjeldab neid pädevusi neljas tegevuspädevuse valdkonnas: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine. Iga mooduli nõuetekohane läbimine annab täiendusõppe tunnistuse. Kõigi moodulite läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel saab ka Edu ja Tegu programmi kinnituskirja.
Hinnainfo:
Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames. Majutuskulusid korraldaja ei tasu.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Eneseanalüüs, grupitöö
Hindamiskriteeriumid:
Kavandab õpitegevused lõimitult karjääri- ja ettevõtluspädevuse arendamiseks võimalusel kaasates koolisisest ja -välist koostöövõrgustikku
Registreerumise tähtaeg:
29.01.2023
Registreerimise lisainfo:
Tasuta koolitusele registreerunud isik on võtnud kohustuse ka sellel osaleda. Kui koolitusele ei ole võimalik mingil põhjusel tulla, peab sellest esimesel võimalusel teavitama.
Täiendav info:
Kertu Ird, kertu.ird@ut.ee, +372 +372 737 5903
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 11.01.2023 - 24.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 27.01.2023 - 01.04.2023 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 14.02.2023 - 15.03.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 24.01.2023 - 26.01.2023 Maht: 1 EAP (24 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 05.01.2023 - 06.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022