Karjääriõppe koolitusprogramm. V Karjääriõppe läbiviimine koolis

-

Toimumise aeg
Maht
0.5 EAP (16 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Merit Luik
Virve Kinkar
Õppekava rühm
Psühholoogia
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja/või süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja elluviimiseks oma asutuses.
Sihtrühm:
Õpetajad või teised haridusasutuste töötajad
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
- mõistab süsteemse karjäärikujundamise tegevuste olulisust ning rolli õpilaste arenguliste (sh. HEV) ja ühiskonna vajadustega arvestamisel
- teab ja rakendab tõhusaid meetodeid, mis toetavad õppija sihipärast tegutsemist ning loovad õpikeskkonna praktilise õpi- ja töökogemuse omandamiseks, sh. koolisiseste ja -väliste partneritega
- oskab rakendada asjakohaseid õpilaste karjääri kujundamise pädevuste hindamise meetodeid ning kirjeldab võimalusi kooli karjääriõppe kvaliteedi hindamisel
Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine sihtrühma
Õppejõud:
Merit Luik - Kasvatusteaduste magistrikraad, karjääriõpetuse õpetaja ja karjäärikoordinaator, karjäärispetsialist tase 7 kutse, meisterõpetaja tase 8 kutse
Virve Kinkar - Karjääriõppe arendaja, karjääriteenuste valdkonna pikaajaline koolitaja; õppekavade, õppe-ja metoodiliste materjalide autor; karjäärispetsialist tase 7 kutse
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Karjääriõpetuse valikaine põhikoolis ja gümnaasiumis: õpitulemused ja rõhuasetusi õppesisus.
Soovitused metoodika valikuks, eetilised aspektid ja õppevara.
Hindamine karjääriõppes: mida, miks ja kuidas; hindamismudelid.
Haridusliku erivajadusega õppija: infovajadus, õppimisvõimalused kutsehariduses, lapsevanemate teadlikkus.
Karjääriõppe süsteemne planeerimine ja koordineerimine. Karjääriõppe rõhuasetused vanuseastmeti.
Koostööpartnerite kaasamine karjääriõppes.
Karjääriõppe kvaliteedi hindamine.
Karjääriõppe mudelid, erinevate koolide näited.
Õpitegevuse ettevalmistusega seotud küsimused.
16 Merit Luik, Virve Kinkar

Hinnainfo:
Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames. Majutuskulusid korraldaja ei tasu.
Toimumiskoha info:
Tartu linn Näituse 2, ruum 121
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
18.-19. aprillil 2023, esimene koolituspäev kell 10.00-17.00, teine koolituspäev kell 9.00-16.00
Tegemist on Karjääriõppe koolitusprogrammi V mooduliga.

Karjääriõppe koolitusprogramm koosneb 6 moodulist, mille viimane moodul toimub järgmiselt:
VI moodul 15.mai 2023 Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine, Tartu Ülikoolis

Koolitusprogrammi kõikide moodulite läbimine annab teadmised karjääriõppe läbiviimiseks, ülevaate ettevõtlusõppe põhialustest ning karjääri- ja ettevõtlusõppe lõimimise võimalustest. Koolituse lähtealuseks on karjääri kujundamise pädevuste mudel, mis kirjeldab neid pädevusi neljas tegevuspädevuse valdkonnas: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine.

Iga mooduli nõuetekohane läbimine annab täiendusõppe tunnistuse. Kõigi moodulite läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel saab ka Edu ja Tegu programmi kinnituskirja. Vabade kohtade olemasolul võib osaleda ka ainult üksikutel moodulitel. Vabade kohtade olemasolul saab osaleda ka üksikutel moodulitel.
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine mõlema koolituspäeva õppetöös.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Eneseanalüüs, grupitöö
Hindamiskriteeriumid:
Kavandab õpitegevused lõimitult karjääri- ja ettevõtluspädevuse arendamiseks võimalusel kaasates koolisisest ja -välist koostöövõrgustikku
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerimise lisainfo:
Tasuta koolitusele registreerunud isik on võtnud kohustuse ka sellel osaleda. Kui koolitusele ei ole võimalik mingil põhjusel tulla, peab sellest esimesel võimalusel teavitama.
Registreerumise tähtaeg:
13.04.2023
Täiendav info:
Kertu Ird, kertu.ird@ut.ee, +372 +372 737 5903
Programmi kood:
SVPH.TK.091
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 15.05.2023 - 15.05.2023 Maht: 0.25 EAP (9 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 24.04.2023 - 04.06.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Inglise

Toimumise aeg: 24.03.2023 - 30.04.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 28.04.2023 - 04.11.2023 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 16.05.2023 - 16.05.2023 Maht: 0.5 EAP (13 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022