Karjääriõppe koolitusprogramm. VI Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine

Toimumise aeg
Maht
0.25 EAP (9 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Signe Reppo
Õppekava rühm
Psühholoogia
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja/või süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja elluviimiseks oma asutuses.
Sihtrühm:
Õpetajad või teised haridusasutuste töötajad
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
- kavandab asjakohaseid karjääriõppega seotud tegevusi kaasates koolisisest ja -välist koostöövõrgustikku
Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine sihtrühma
Õppejõud:
Signe Reppo - organisatsioonikäitumiste magistrikraad, töökogemus karjäärinõustamise valdkonnas aastast 1997, karjäärispetsialist tase 7 kutse
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Karjääriõppega seotud tegevuste kavandamine. Koolisisese ja -välise koostöövõrgustiku kaasamine.
Ülevaade, kokkuvõte karjääriõppe koolitusprogrammi moodulitest.
Kodutööde arutelu ja esitused.
Kokkuvõttev tagasiside.
9 Signe Reppo

Hinnainfo:
Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames. Majutuskulusid korraldaja ei tasu.
Toimumiskoha info:
Tartu linn Näituse 2, ruum 121
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
15.mail 2023, kell 10.00-17.00
Tegemist on Karjääriõppe koolitusprogrammi viimase, kuuenda mooduliga.

Koolitusprogrammi kõikide moodulite läbimine annab teadmised karjääriõppe läbiviimiseks, ülevaate ettevõtlusõppe põhialustest ning karjääri- ja ettevõtlusõppe lõimimise võimalustest. Koolituse lähtealuseks on karjääri kujundamise pädevuste mudel, mis kirjeldab neid pädevusi neljas tegevuspädevuse valdkonnas: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine.

Iga mooduli nõuetekohane läbimine annab täiendusõppe tunnistuse. Kõigi moodulite läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel saab ka Edu ja Tegu programmi kinnituskirja.
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine koolituspäeva õppetöös
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Eneseanalüüs, grupitöö
Hindamiskriteeriumid:
Kavandab õpitegevused lõimitult karjääri- ja ettevõtluspädevuse arendamiseks võimalusel kaasates koolisisest ja -välist koostöövõrgustikku
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerimise lisainfo:
Tasuta koolitusele registreerunud isik on võtnud kohustuse ka sellel osaleda. Kui koolitusele ei ole võimalik mingil põhjusel tulla, peab sellest esimesel võimalusel teavitama.
Registreerumise tähtaeg:
11.05.2023
Täiendav info:
Kertu Ird, kertu.ird@ut.ee, +372 +372 737 5903
Programmi kood:
SVPH.TK.092
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 04.09.2023 - 31.08.2025 Maht: 60 EAP (1560 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 18.04.2023 - 19.04.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 24.04.2023 - 04.06.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Inglise

Toimumise aeg: 24.03.2023 - 30.04.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 28.04.2023 - 04.11.2023 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022