Karjääriõppe koolitusprogramm. VI Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine

Toimumise aeg
Maht
0.25 EAP (9 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Signe Reppo
Õppekava rühm
Psühholoogia
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVPH.TK.092
Eesmärk:
Toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja/või süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja elluviimiseks oma asutuses.
Sihtrühm:
Õpetajad või teised haridusasutuste töötajad
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbinu: - kavandab asjakohaseid karjääriõppega seotud tegevusi kaasates koolisisest ja -välist koostöövõrgustikku
Õppejõud:
Signe Reppo - organisatsioonikäitumiste magistrikraad, töökogemus karjäärinõustamise valdkonnas aastast 1997, karjäärispetsialist tase 7 kutse
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Karjääriõppega seotud tegevuste kavandamine. Koolisisese ja -välise koostöövõrgustiku kaasamine. Ülevaade, kokkuvõte karjääriõppe koolitusprogrammi moodulitest. Kodutööde arutelu ja esitused. Kokkuvõttev tagasiside. 9 Signe Reppo

Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine sihtrühma
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine koolituspäeva õppetöös
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tartu linn Tartu linn, Näituse 2, ruum 121
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Tegemist on Karjääriõppe koolitusprogrammi viimase, kuuenda mooduliga. Koolitusprogrammi kõikide moodulite läbimine annab teadmised karjääriõppe läbiviimiseks, ülevaate ettevõtlusõppe põhialustest ning karjääri- ja ettevõtlusõppe lõimimise võimalustest. Koolituse lähtealuseks on karjääri kujundamise pädevuste mudel, mis kirjeldab neid pädevusi neljas tegevuspädevuse valdkonnas: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine. Iga mooduli nõuetekohane läbimine annab täiendusõppe tunnistuse. Kõigi moodulite läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel saab ka Edu ja Tegu programmi kinnituskirja.
Hinnainfo:
Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Eneseanalüüs, grupitöö
Hindamiskriteeriumid:
Kavandab õpitegevused lõimitult karjääri- ja ettevõtluspädevuse arendamiseks võimalusel kaasates koolisisest ja -välist koostöövõrgustikku
Registreerumise tähtaeg:
12.01.2023
Registreerimise lisainfo:
Tasuta koolitusele registreerunud isik on võtnud kohustuse ka sellel osaleda. Kui koolitusele ei ole võimalik mingil põhjusel tulla, peab sellest esimesel võimalusel teavitama.
Täiendav info:
Kertu Ird, kertu.ird@ut.ee, +372 +372 737 5903
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 13.02.2023 - 30.06.2023 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 24.04.2023 - 04.06.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 04.02.2023 - 18.02.2023 Maht: 0.75 EAP (18 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 15.02.2023 - 15.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 06.12.2022 - 07.12.2022 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022