Kinnisvaraõigus

-

Toimumise aeg
Maht
4.5 EAP (120 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
540 EUR
Õppejõud
Merle Eamets
Õppekava rühm
Õigus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Täiendusõppeprogramm "Kinnisvaraõigus" kinnisvaratehingute ja tehingu subjektidega seotud õiguslikke küsimusi: asjaõiguse teemasid, võlaõiguslikke lepinguid, maksustamist, kortermajade haldamist ning ehituse ja planeerimise õiguslikke põhimõtteid.

Sihtrühm:
See programm ei ole tegevjuristile, kindlasti aga kinnisvaraspetsialistile, ametnikule ja arendajale, omanikule ja lihtsalt huvilisele. Proovi lahendada selle programmi TASEMETESTI

Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- oskab kirjeldada kinnisvaratehingute sisu ja vorminõudeid ning nõudeid tehingus osalejatele;
- defineerib asjaõiguse põhimõisteid, tunneb asjaõiguste olemust ja kinnisasja kitsendusi;
- tunneb võlaõiguse põhimõtteid ja võlaõiguslikke tehingute erisusi;
- eristab võlaõiguslikke kasutuslepinguid piiratud asjaõigustest;
- oskab selgitada kinnisvara maksustamise põhimõtteid;
- tunneb korterelamute haldamise vorme ja nende erisusi;
- tunneb planeeringute liike ja ehitamisele kehtestatud nõudeid.
Õpingute alustamise tingimused:
Haridusnõuet ei ole, tähtis on huvi valdkonna vastu - siis õppimine sujub ja tulemus rõõmustab. Väärtustame lõpetamise tingimusi - arvestatud kodutööd eksami eeldusena ja eksamilävendit 70%.
Õppejõud:
Merle Eamets - Kinnisvara- ja tööõiguse jurist ning koolitaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna; töötanud Tartu Linnavalitsuse korteriametis ja munitsipaalettevõttes Tartu Kinnisvara juristina ning AS-s Pindi Kinnisvara juristi ja koolitusjuhina. Ta on OÜ Melremi juhataja, kus lisaks väikeettevõtte juhtimisele tegeleb ka kinnisvara- ja tööõiguse alase nõustamise ja koolitusega. Merle Eamets Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammide "Kinnisvaraõigus“ (2006) ja "Majandusõigus I" (2010) külalisõppejõud.


Content:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. ÜLDTEADMISED TSIVIILÕIGUSEST. Kinnisvaratehingute subjektid. Tehingud. Esindamine. Elukoht. Pärimine.
2. ASJAÕIGUS. Esemed, asjad, õigused. Omand. Kinnisomandi kitsendused. Kinnistusraamat. Piiratud asjaõigused. Kinnisasja omandamise kitsendamine.
3. VÕLAÕIGUS. Lepingute üldsätted. Müügileping. Kinkeleping. Üürileping. Rendileping. Tasuta kasutamise leping. Laenuleping. Kindlustusleping. Maaklerileping ja käsundusleping. Agendileping. Töövõtuleping.
4. KORTERELAMUTE HALDAMINE JA ÜHISTUD. Korteriühistu kui juriidiline isik. Korteriühistu kui kaasomandi esemete haldaja. Hooneühistu.
5. KINNISVARA MAKSUSTAMINE. Tulumaks. Käibemaks kinnisvaratehingutes. Maamaks.
6. PLANEERINGUD JA EHITUS. Planeeringud. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine. Ehitusõigus.
120 Merle Eamets

Hinnainfo:
Programmi hind sisaldab paberkandjal õpikut, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), konsultatsioonide ja tavaeksami tasu ning käibemaksu. Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).

Toimumiskoha info:
Tallinn Tartu Ülikooli Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) ja moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
Õppekeskkonna kirjeldus:
Programm toimub kaugkoolituse vormis, st õpe põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl moodle.ut.ee keskkonnas.

Toimumise ajakava ja lisainfo:
Programm toimub sessioonõppena kaugkoolituse vormis.

Õppejõudude koostatud õpik (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuse lahendamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:

 • 4.mail kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
 • vahemikus 15.- 29.mai toimuval rühmakonsultatsioonide sessioonil moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
 • 3.juuni kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%)

  Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).


 • Nõuded lõpetamiseks:
  Eksami sooritamine kolme semestri jooksul.

  Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
  Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
  Hindamismeetodid:
  Programm lõpeb eksamiga (valikvastustega test), mille eelduseks on arvestuse saanud kodutöö.

  Hindamiskriteeriumid:
  Eksamilävend on 70%. Vaata, kuidas lõpetas veebiaktusega kaugkoolitusprogrammide 79.lend 9.12.2021 ja klassiaktusega 80.lend 5.05.2022.
  Väljastatav dokument:
  tunnistus
  Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
  Jah
  Registreerimise lisainfo:
  Registreerumisinfo järgi saadame arve. Kui plaanid muutuvad ja loobud, siis palun teavita programmijuhti: karin.liikane@ut.ee Tutvu ka Tartu Ülikooli täiendusõppe tingimustega: https://ut.ee/et/kursusele-registreerumine https://ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine
  Registreerumise tähtaeg:
  24.04.2023
  Täiendav info:
  Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, +372 +372 737 6606
  Programmi kood:
  MJJV.TK.022
  Täiendusõppe üldinfo:
  Elukestva õppe keskus
  Ülikooli 18, Tartu, 50090
  +372 737 5804

  Samas õppevaldkonnas on algamas veel


  Toimumise aeg: 05.04.2023 - 05.04.2023 Maht: 0.1 EAP (2 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Inglise

  Toimumise aeg: 04.05.2023 - 03.06.2023 Maht: 9.25 EAP (240 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

  Toimumise aeg: 11.09.2023 - 03.12.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

  Toimumise aeg: 11.09.2023 - 03.12.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

  Toimumise aeg: 04.09.2023 - 30.06.2024 Maht: 21 EAP (546 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
  01.02.2023
  #täiendusõpe
  Täiendusõppe infolistiga liitumine
  12.12.2022
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
  01.11.2022
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
  01.11.2022