Kliimateadlikkus koolist ühiskonda

-

Toimumise aeg
Maht
1 EAP (26 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
tasuta
Õppejõud
Piia Post
Õppekava rühm
Haridus, mujal liigitamata
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
LTFY.TK.011
Eesmärk:
Koolitusprogrammi sisuteemad on globaalse soojenemise põhjused, kliimamuutuse mõjud loodusele ja inimühiskonnale ning oskuste arendamine kliimamuutuse leevendamiseks ja selle mõjudega kohanemiseks. Soodustatakse ökoloogilise maailmavaate ja keskkonnahoidlike käitumismustrite arengut ja kliimateadlikkuse liikumist koolist ühiskonda, lõimides haridusprogrammi erinevate valdkondade ning õppeainetega. Toetatakse ja soodustatakse õpetajate pädevuste arendamist lõimitud õppe läbiviimiseks. Pööratakse tähelepanu õpetajate oskustele õpilaste motivatsiooni toetamisel, mis koos muutustega teadmistes panustab muutustesse käitumises. Pakutakse õpetajatele võimalust praktiliste harjutuste kaudu kogeda, kuidas kliimaga seonduvat eakohaselt ning mõtlemisoskusi toetavalt laste ja noorteni viia.
Sihtrühm:
Õpetajad
Kursuse õpiväljundid:
Õpiväljundid eesti keeles
Õppejõud:
Piia Post - ETIS
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. 13.02.2023 Kliimamuutuste ABC, e-õpe 10
2. 10.03.23 Kliimamuutuste ABC, auditoorne õpe (Tallinn) 8
3. 20.03 - 31.03.23Kliimamuutuste ABC refleksioon, iseseisev õpe 8

Õpingute alustamise tingimused:
Õpingute alustamise tingimused puuduvad.
Nõuded lõpetamiseks:
Nõuded lõpetamiseks eesti keeles.
Väljastatav dokument:
tõend
Toimumiskoha info:
Tallinn
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
13.02.23 Kliimamuutuste ABC e-õpe (10 h)
10.03.23 Kliimamuutuste ABC, auditoorne õpe (Tallinn)
20.03 - 31.03.23 Kliimamuutuste ABC refleksioon, iseseisev õpe (8 h)
Hinnainfo:
Koolitus on osalejale tasuta.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Täiendav info:
Kristel Uiboupin, kristeluiboupin@gmail.com, +372 5229310
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 06.02.2023 - 28.01.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 03.04.2023 - 25.04.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 01.03.2023 - 15.03.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 13.03.2023 - 03.04.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 03.03.2023 - 25.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022