Korrektne ametikeel

-

Toimumise aeg
Maht
1 EAP (26 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Riina Reinsalu
Õppekava rühm
Kirjandus ja lingvistika
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
HVEE.TK.090
Eesmärk:
Eesmärk on arendada elektrooniliste keelehooldeallikate abil oskust väljenduda korrektselt kirjalikus ametisuhtluses
Sihtrühm:
Kursus on suunatud ettevõtete töötajatele, kelle töös on tähtsal kohal korrektne kirjalik väljendusoskus.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: * väldib ametitekstides esinevaid peamisi eksimusi õigekirjareeglite vastu; * kasutab asja- ja ajakohaseid keelehooldeallikaid.
Õppejõud:
Riina Reinsalu - Tartu Ülikooli eesti keele tekstiõpetuse lektor, eesti keele väljendusõpetuse keskuse juhataja, kutseline keeletoimetaja, PhD (eesti keel)
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Suur ja väike algustäht Kokku- ja lahkukirjutus Arvud ja lühendid 9 Riina Reinsalu
2. Nimede käänamine Kirjavahemärgid Tagasiside iseseisvatele töödele 9 Riina Reinsalu
3. Iseseisvad tööd 8 Riina Reinsalu

Õpingute alustamise tingimused:
Arvutikasutusoskus, eesti keel emakeelena või eesti keele oskus vähemalt C1.1 tasemel
Nõuded lõpetamiseks:
Osavõtt koolituspäevadest, iseseisvate ülesannete tegemine
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Kontaktõpe toimub veebikeskkonnas Zoom, iseseisev töö e-õppe keskkonnas Moodle.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kontaktõpe toimub veebikeskkonnas Zoom, iseseisev töö e-õppe keskkonnas Moodle.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitusprogrammil on kaks õppepäeva Zoomi keskkonnas: 12. jaanuar ja 26. jaanuar. Veebipõhine kontaktõpe toimub mõlemal päeval kell 9-16.
Hinnainfo:
Koolitust rahastatakse ESFi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" kaudu.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Jooksvad iseseisvad ülesanded
Hindamiskriteeriumid:
Jooksvad iseseisvad ülesanded tehtud juhiste kohaselt, iseseisvalt ja tähtaegselt.
Registreerumise tähtaeg:
20.12.2022
Registreerimise lisainfo:
Registreerumisel palun lisage kindlasti oma töökoht (ettevõte) ja amet ning lahtrisse "Täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega" lühike motivatsioonikiri koos põhjendusega (kuni 1000 tähemärki), miks soovite sellel koolitusel osaleda. Juhime tähelepanu, et registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Osalejad (kuni 30) valitakse välja motivatsioonikirjade alusel ja teile saadetakse eraldi kinnitus, et olete koolitusele vastu võetud. Kui registreerumisel selgub, et koolituse piirarv on täis, palun saatke kiri programmi kontaktsikule koos motivatsioonikirja ning ettevõtte infoga. Saame Teid kandidaadina lisada ootejärjekorda.
Täiendav info:
Ülle Niin, ylle.niin@ut.ee, +372 +372 737 5227
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 03.02.2023 - 09.06.2023 Maht: 2.75 EAP (72 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 12.01.2023 - 23.03.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022