Majandusõigus I, II

-

Toimumise aeg
Maht
9.25 EAP (240 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
540 EUR
Õppejõud
Merle Eamets
Raja Õnnik
Õppekava rühm
Õigus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
MJJV.TK.046
Eesmärk:
Täiendusõppeprogrammi "Majandusõigus I, II" eesmärgiks on anda õigusalaseid baasteadmisi neile, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku lepingute täitmise või sõlmimisega, ettevõtlusega seotud registritoimingutega, finantsõigusküsimuste ja ettevõtlusvastutusega.

Sihtrühm:
Õppima ootame nii alustavate kui juba tegutsevate ettevõtete juhte, majandusarvestajaid ja personalitöötajaid ning samuti neid, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana. Soovitame kursust ka majandusharidust omandavale üliõpilasele. Proovi lahendada selle programmi TASEMETESTI

Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - oskab selgitada majandustehingute kehtivuse eeldusi sisu ja vorminõuetest lähtuvalt; - tunneb ettevõtluse vorme ning ettevõtjatega seotud esindusõigust; - teab lepingute sõlmimise ja lepinguliste kohustuste täitmise põhimõtteid; - tunneb töösuhetele kohaldatavat seadusandlust; - mõistab täitemenetluse, pankrotimenetluse ja saneerimise olemust; - teab äriühingutega seotud registritoiminguid; - tunneb äriühingu tegevuse maksustamispõhimõtteid ja maksumenetlust; - oskab selgitada ettevõtete ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja ülemineku õiguslikke aluseid.
Õppejõud:
Merle Eamets - Kinnisvara- ja tööõiguse jurist ning koolitaja. Merle Eamets on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on töötanud juristina Tartu Linnavalitsuse korteriametis ja munitsipaalettevõttes Tartu Kinnisvara ning AS-s Pindi Kinnisvara juristi ja koolitusjuhina. Ta on OÜ Melremi juhataja, kus lisaks väikeettevõtte juhtimisele tegeleb ka kinnisvara- ja tööõiguse alase nõustamise ja koolitusega. Alates 2006.a. on Merle Eamets programmide "Kinnisvaraõigus" ja "Majandusõigus I, II" külalisõppejõud.


Raja Õnnik - Jurist ja koolitaja, kes tegeleb saneerimis- ja pankrotimenetluste ning võlanõustamisega. Raja Õnnik on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja töötanud (al 1992.a.) seitseteist aastat SEB Panga Pärnu kontoris erinevatel ametikohtadel juristist kuni direktori asetäitjani. Alates 2011.a. on Raja Õnnik programmi "Majandusõigus I, II" külalisõppejõud.


Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. Majandusõiguse tsiviilõiguslikud alused: tehingu subjektid, kehtivuse alused ja ese. Võlaõiguse põhimõtted. Lepingu sõlmimine. Tarbijalepingud. Lepinguliste kohustuste täitmine. Lepingu täitmise tagamine. Lepingu lõppemise alused. Kohustuste rikkumine. Majandustegevuse tehingud: müügileping, laenu- ja krediidilepingud, üürileping. Töötamine ja teenuse osutamise lepingud: tööleping, käsundusleping, töövõtuleping. Sotsiaalsed garantiid. Äritegevus majandusraskuste korral. Vara müük täitemenetluses. Pankrotimenetlus. Saneerimine. 120 Merle Eamets
2. 2. Äriühingutega seotud registritoimingud. Äriühingu asutamine. Registriandmete muutmine. Registrimenetlus erijuhtudel. Äriühingu kustutamine registrist. Majandustegevuse vabadus ja selle piiramine. Äriühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine. Ettevõtte üleminek. Äriühingu raamatupidamine ja auditeerimine. Äriühingu tegevuse maksustamine. Maksusüsteem. Maksukohuslaste register. Maksunõuded ja -kohustused. Maksumenetlus. Ettevõtluse rahastamine omavahendite arvelt. Laenud. Ettevõtlustoetused. Ettevõtluse riiklik toetamine. Ettevõtlusega kaasnev tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus. 120 Raja Õnnik

Õpingute alustamise tingimused:
Haridusnõuet ei ole, tähtis on huvi valdkonna vastu - siis õppimine sujub ja tulemus rõõmustab. Väärtustame lõpetamise tingimusi - arvestatud kodutööd eksami eeldusena ja eksamilävendit 70%.
Nõuded lõpetamiseks:
Eksami sooritamine kolme semestri jooksul.

Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tallinn TÜ Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) ja moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
Õppekeskkonna kirjeldus:
Programm toimub kaugkoolituse vormis, st õpe põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl moodle.ut.ee keskkonnas.

Toimumise ajakava ja lisainfo:
Õppejõudude koostatud kaks õpikut (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuse lahendamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:
 • 15.detsembril kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
 • vahemikus 13.veebruar-2.märts toimuval rühmakonsultatsioonidel moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
 • 11.märtsi kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%) Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).

 • Hinnainfo:
  <b>Programmi hind</b> sisaldab õppematerjale, suhtluskeskkonda, konsultatsioonide ja tavaeksami tasu ning käibemaksu. Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).<p>
  Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
  Jah
  Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
  Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
  Hindamismeetodid:
  Programm lõpeb eksamiga (valikvastustega test), mille eelduseks on arvestuse saanud kodutöö (kahe kaasuse lahendamine).

  Hindamiskriteeriumid:
  Eksamilävend on 70%. Vaata, kuidas lõpetas veebiaktusega kaugkoolitusprogrammide 79.lend 9.12.2021 ja klassiaktusega 80.lend 5.05.2022.
  Registreerumise tähtaeg:
  05.12.2022
  Registreerimise lisainfo:
  Registreerumisinfo järgi saadame arve. Kui plaanid muutuvad ja loobute, siis palun teavitage programmijuhti: karin.liikane@ut.ee Tutvu ka Tartu Ülikooli täiendusõppe tingimustega: https://ut.ee/et/kursusele-registreerumine https://ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine
  Täiendav info:
  Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, +372 +372 737 6606
  Täiendusõppe üldinfo:
  Elukestva õppe keskus
  Ülikooli 18, Tartu, 50090
  +372 737 5804

  Samas õppevaldkonnas on algamas veel


  Toimumise aeg: 06.02.2023 - 31.08.2025 Maht: 63 EAP (1638 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 01.01.2023 - 31.12.2023 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 13.02.2023 - 07.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 13.02.2023 - 07.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
  01.11.2022
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
  01.11.2022
  05.09.2022
  05.09.2022