Matemaatiline mõtteviis ja probleemilahendamine

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Hannes Jukk
Anu Palu
Kerli Orav-Puurand
Tiina Kraav
Õppekava rühm
Aineõpetajate koolitus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Arendada matemaatika mõtestatud õppimist ja uurimispädevust. Arendada oskust kasutada IKT vahendeid matemaatikaõppes. Toetada matemaatikaõpetaja professionaalset enesearendamist ja õpetajate koostööd ning refleksioonioskusi.
Sihtrühm:
Koolis töötavad III-IV kooliastme matemaatikaõpetajad
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse lõpetanud õpetaja tunneb ja oskab õppetöös kasutada nii klassis kui e-keskkonnas distantsõppe korral:
1. matemaatilise teksti iseseisva lugemise strateegiaid;
2. koostada igapäevaelu, teiste õppeainete ja matemaatika seostamise ülesandeid;
3. kasutada erinevaid matemaatika teemasid rakendusliku sisuga ülesannete loomiseks ja lahendamiseks;
4. tunneb matemaatilise probleemilahendamise etappe ja lahendusstrateegiaid;
5. valdab ekraanivideo koostamist;
Koostab iseseisvalt või rühmatöös õppematerjali ja hindab enda arengut õppijana.
Õpingute alustamise tingimused:
töötamine koolis õpetajana
Õppejõud:
Hannes Jukk - matemaatika didaktika nooremlektor, matemaatikaõpetaja
Anu Palu - PhD, omab õpetajate koolitamise kogemust
Kerli Orav-Puurand - PhD, matemaatikahariduse lektor, matemaatikaõpetaja
Tiina Kraav - PhD, matemaatikahariduse lektor, omab gümnaasiumis matemaatika õpetamise kogemust
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Igapäevaelu, teiste õppeainete ja matemaatika seostamise ülesandeid matemaatikast aru saamiseks. Lugemis- ja õpistrateegiad. Probleemülesanded, nende lahendamise strateegiad. Mõtleva klassiruumi metoodika. Ekraanivideote koostamine. Mõisteliste teadmiste kujundamine ja hindamine. 52 Hannes Jukk, Anu Palu, Kerli Orav-Puurand, Tiina Kraav

Hinnainfo:
Koolis töötavale õpetajale on kursus tasuta. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik.
Toimumiskoha info:
Tartu linn Narva mnt 18, Delta õppehoone
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
10.04.2023 kell 11-18
11.04.2023 kell 9-16
24.04.2023 kell 11-18
25.04.2023 kell 9-16
Nõuded lõpetamiseks:
On osalenud vähemalt 75 % auditoorsest tööst ja koostanud ning esitanud nõuetele vastava katsetatud õppematerjali.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
On osalenud vähemalt 75 % auditoorsest tööst ja koostanud ning esitanud nõuetele vastava katsetatud õppematerjali.
Hindamiskriteeriumid:
On osalenud vähemalt 75 % auditoorsest tööst ja koostanud ning esitanud nõuetele vastava katsetatud õppematerjali.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerumise tähtaeg:
06.04.2023
Täiendav info:
Kerli Orav-Puurand, kerli.orav-puurand@ut.ee, +372 +372 737 6407
Programmi kood:
LTMS.TK.037
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 27.03.2023 - 17.04.2023 Maht: 1.25 EAP (32 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 25.04.2023 - 19.05.2023 Maht: 1.25 EAP (32 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 05.05.2023 - 26.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 24.04.2023 - 24.04.2023 Maht: 0.25 EAP (8 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 20.04.2023 - 20.04.2023 Maht: 0.25 EAP (7 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022