Meistriklass II. Õnnelik karjäär karjäärispetsialistina.

-

Toimumise aeg
Maht
0.5 EAP (16 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Mujal
Hind
tasuta
Õppejõud
Tiina Saar-Veelmaa
Õppekava rühm
Psühholoogia
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVPH.TK.109
Eesmärk:
Kursuse läbinu sõnastab oma sihid, analüüsib arenguvõimalusi, valmib karjäärispetsialisti rahuldustpakkuv karjääriplaan.
Sihtrühm:
Kõik karjäärispetsialistid - õpetajad, nõustajad, infospetsialistid.
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinu: - teab milline on muutuva maailm tööfilosoofia; - analüüsib ja sõnastab oma tuleviku sihid, tugevused ja arenguruumi; - teab, millistest komponentsidest koosneb minu isiklik tööõnne valem (Ikigai mudel); - teab võtteid, kuidas lahendada keerulisi olukordasid õpetaja- ja nõustamistööl.
Õppejõud:
Tiina Saar-Veelmaa - Karjäärinõustaja, on tööõnne ja enesearengu teemadega tegelenud 2001 aastast alates.
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. - Muutuv maailm ja tööfilosoofia - Karjäärispetsialisti enda lugu, ehk miks teen just seda tööd - Tähenduse ja tuleviku sihtide sõnastamine, mida soovin saavutada, karjäärinõustaja enda karjääriplaan - Millistest komponentsidest koosneb minu isiklik tööõnne valem (Ikigai mudel) - Minu tugevused ja arenguruum (McKinsey, Gallupi alusel) - Väärtuspõhine rollidisain - Ressursid ja tasakaal, ehk kuidas olla ka haavatav (B. Brown "Julgege juhtida" ja M. Linqvist "Aitaja vari" ainetel, Kristin Linklater ainetel) - Keeruliste olukordade lahendamine õpetaja- ja nõustamistööl, kuidas raskused arenguvitamiinideks keerata - Vaimne - emotsionaalne ja kehatervise tasakaalu 12+6 komponenti - Enesevaatlus ja endakujulise nõustamis/õpetamise teenuse disain kliendi kingades /R. Eisermanni alusel), endaliku stiili leidmine 16 Tiina Saar-Veelmaa

Nõuded lõpetamiseks:
Kõigi hindamiskriteeriumite täitmine.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Harju maakond Tallinn Teatri väljak 3- 311
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
6 ja 7 detsember kl 10 - 17 Tallinn Teatri väljak 3- 311
Hinnainfo:
Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames. Lähetuskulusid sh majutus TÜ poolt programmist ei tasuta.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete- ja grupiülesannete lahendamise, esitluse ja analüüsi põhjal.
Hindamiskriteeriumid:
Osalemine loengutes, arvestustööde sooritamine.
Registreerumise tähtaeg:
01.12.2022
Täiendav info:
Kertu Ird, kertu.ird@ut.ee, +372 +372 737 5903
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 27.01.2023 - 01.04.2023 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 14.02.2023 - 15.03.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 24.01.2023 - 26.01.2023 Maht: 1 EAP (24 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 05.01.2023 - 06.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.02.2023 - 02.02.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022