Motiveeriv intervjueerimine nõustajatele

-

Toimumise aeg
Maht
6 EAP (156 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
945 EUR
Õppejõud
Maret Sildala
Tõnu Jürjen
Õppekava rühm
Psühholoogia
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Osaleja oskab rakendada motiveerivat intervjueerimist nõustaja tüüpilistes tööolukordades.
Sihtrühm:
Vähemalt bakalaureusekraadiga nõustajad (nt sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, kogemusnõustaja, psühholoog vmt)
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) mõistab ja oskab selgitada MI põhimõisteid; tunneb MI teoreetilisi lähtekohti ning kujunemislugu;
2) saab aru MI ühtaegu kliendikesksest ja direktiivsest olemusest ning lähtub sellest suhtlussituatsiooni kujundamisel;
3) eristab nõustamissituatsioonis käskivat, juhendavat ja kaasaminevat suhtlusstiili ning valib suhtlusstiili lähtuvalt situatsioonist ja partnerist;
4) oskab analüüsida enda tegevust nõustajana MI vaimsuse komponentidest lähtuvalt; praktiseerides on abistatavaga suheldes esilekutsuv, koostöine, aktsepteeriv ning kliendi heaolust lähtuv;
5) tunneb kliendi kõnes ära muutusejutu ja samaksjäämisejutu ning eristab kliendi ambivalentsuse ilminguid suhte ebakõla ilmingutest;
6) kasutab nõustajana sekkumisi läbi viies kliendikeskseid nõustamistehnikaid muutusejutu esilekutsumiseks, samaksjäämisejutu pehmendamiseks ning suhte ebakõla ületamiseks;
7) mõistab nõustamisprotsessi ja selle etappe ning lähtub neist vestluse juhtimisel;
8) teab viise, kuidas nõustajana töötades kinnistada õpitud oskusi;
9) tunneb ära situatsioonid, kus saab enda töös rakendada MI-d.
Õpingute alustamise tingimused:
Bakalaureusekraad; tegutsemine nõustamisoskusi nõudvas rollis (nt sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, kogemusnõustaja, psühholoog vmt); alusteadmised nõustamisest
Õppejõud:
Maret Sildala - kutseline sotsiaaltöötaja; motiveeriva intervjueerimise rakendaja, superviisor ja õpetaja
Tõnu Jürjen - töökogemus praktiseeriva psühholoogina üle kümne aasta; kutseline koolipsühholoog ja psühholoog-nõustaja; motiveeriva intervjueerimise rakendaja, superviisor ja õpetaja
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Muutuse mehhanism MI (motiveeriv intervjueerimine) järgi.
Kliendi ambivalentsus, muutusejutt ja samaksjäämisjutt.
Sobivad sihtkäitumised MI rakendamiseks nõustaja töös.
MI vaimsus.
MI neli protsessi.
Nõustamistehnikate kasutamine MI-ga kooskõlaliselt.
Muutusejutu kultiveerimine, samaksjäämisjutu pehmendamine.
Suhte ebakõlaga toimetulek.
MI kasutamine erinevates keskkondades (meditsiin, sotsiaalvaldkond sh rehabilitatsioon, haridus, korrektsioon jne)
156 Maret Sildala, Tõnu Jürjen

Toimumiskoha info:
Tartu linn Kontaktõpe toimub aadressil Näituse 2, ruumis 112 ja 113 Osad koolituspäevad on veebis
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Ajakava:
28.04. 14.00-17.15, ruumis 113
29.04. 9.30-16.30, ruumis 113
19.05 14.00-17.15, ruumis 112
20.05 9.30-16.30, ruumis 112
09.06 14.00-17.15 (VEEBIS)
24.08 10.00-17.00, ruumis 113
25.08 9.30-12.45, ruumis 113
08.09 14.00-17.15 (VEEBIS)
29.09 14.00-17.15 (VEEBIS)
13.10 14.00-17.15 (VEEBIS)
03.11 14.00-17.15, ruumis 113
04.11 9.30-16.30, ruumis 113
Nõuded lõpetamiseks:
Arvestatud teooria test
Esitatud ja arvestatud kaks intervjuud koos eneseanalüüsiga
Osavõtt seminaridest vähemalt 80%
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Test (arvestatud tulemus, kus 75% õigeid vastuseid); kaks praktilise töö näidist (arvestatud, kui vähemalt üks neist näitab MI valdamist rahuldaval tasemel)
Hindamiskriteeriumid:
Vastavalt õpiväljunditele
Väljastatav dokument:
tunnistus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Registreerumise tähtaeg:
20.04.2023
Täiendav info:
Kertu Ird, kertu.ird@ut.ee, +372 +372 737 5903
Programmi kood:
SVPH.TK.122
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 18.04.2023 - 19.04.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 15.05.2023 - 15.05.2023 Maht: 0.25 EAP (9 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 24.04.2023 - 04.06.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Inglise

Toimumise aeg: 24.03.2023 - 30.04.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 16.05.2023 - 16.05.2023 Maht: 0.5 EAP (13 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022