Õpetaja portfoolio kokkupanemisest õpetaja kutse taotlemiseks

-

Toimumise aeg
Maht
1.5 EAP (40 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Mujal
Hind
290 EUR
Õppejõud
Enda Trubok
Õppekava rühm
Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVNC.TK.291
Eesmärk:
õpetada kutsestandardi kvalifikatsiooni- ja õpetaja portfoolio vormistamise nõudeid; koostada õpetaja tase 7 kompetentside põhjal eneseanalüüsi; vormistada nõuetele vastava e-portfoolio
Sihtrühm:
Üldhariduskooli aineõpetajad
Kursuse õpiväljundid:
Täienduskoolituse osaleja tunneb uue õpetaja kutsestandardi kvalifikatsiooni- ja õpetaja portfoolio vormistamise nõudeid; koostab õpetaja tase 7 kompetentside põhjal eneseanalüüsi; vormistavad nõuetele vastava e-portfoolio.
Õppejõud:
Enda Trubok - Narva kolledži õppejõud
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. Sissejuhatav osa; praktiline eneseanalüüsi koostamise töötuba; kodutööde kaitsmine-tagasiside kodutööle ja üksteise kogemustest õppimine. 2.Ülevaade oskustest õpetajakutse tase 7 taotlemiseks ning vajalike dokumentide kogumiku koostamiseks, levinumad vead portfoolio koostamisel. 3.Portfoolio/eneseanalüüsi koostamine õpetaja kompetentside järgi. 4. Praktilised ülesanded. 5. Iseseisev töö 6.Kodutööde kaitsmine (auditoorne/distantsõpe), tagasiside eneseanalüüsile 40 Enda Trubok

Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine 75% õppetöös ja iseseisvate ülesannete täitmine
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Ida-Viru maakond TÜ Narva kolledž, osaliselt ZOOM keskkonnas
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, osaliselt ZOOM keskkonnas
Toimumise ajakava ja lisainfo:
06.01. ja 13.01.2023 kella 10.00 -17.00. iseseisva töö esitamise tähtaeg - 01.02.2023. Kodutöö kaitsmine 03.02.2023 kella 10-13.00. Koolitus koosneb 3 moodulist (8+8+4 t+iseseisev töö): sissejuhatav osa; praktiline eneseanalüüsi koostamise töötuba; kodutööde kaitsmine-tagasiside kodutööle ja üksteise kogemustest õppimine. I mooduli (auditoorne) eesmärk on anda õpetajatele ülevaade oskustest õpetajakutse tase 7 taotlemiseks ning vajalike dokumentide kogumiku koostamiseks, tutvustatakse levinumaid vigu portfoolio koostamisel. II mooduli (auditoorne) eesmärk on õpetada koostama portfooliot/eneseanalüüsi õpetaja kompetentside järgi. III osa kodutööde kaitsmine (auditoorne/distantsõpe), tagasiside eneseanalüüsile. Koolituse käigus tutvustatakse õpetajatele portfoolio koostamise reegleid 1.01.2020 kehtima hakanud õpetajate kutsestandardi järgi: kirjeldatakse edukaks õpetamiseks vajalikke oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis vastavad õpetaja kutsestandardi nõuetele. Suur osa on koolitusel praktilistel tegevustel ja üksteise kogemustest õppimisel. Kodutööna peab valmima eneseanalüüs 6 kutsestandardi kompetentsi kaupa: 1 .õppija toetamine 2. õpi- jaõpetamistegevuse kavandamine 3. õpetamine 4. refleksioon ja professionaalne enesearendamine 5. koostöö ja juhendamine 6.arendus- loome ja teadustegevus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
kujundav hindamine
Hindamiskriteeriumid:
osaleja esitab iseseisva tööna 6 kompetentsi põhjal eneseanalüüsi
Täiendav info:
Enda Trubok, enda.trubok@ut.ee, +372 +372 55 69 9341
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 26.01.2023 - 11.05.2023 Maht: 1.25 EAP (30 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 07.02.2023 - 28.02.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.03.2023 - 16.03.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.01.2023 - 26.02.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 16.01.2023 - 23.01.2023 Maht: 0.25 EAP (8 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022