Õpetamine arstiõppes

-

Toimumise aeg
Maht
1.25 EAP (30 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Ruth Kalda
Ave Minajeva
Neve Vendt
Katrin Elmet
Anu Sarv
Mari Karm
Õppekava rühm
Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
K1PR.TK.149
Eesmärk:
Toetada arst-õppejõudude õpetamisoskuste arengut kliinilise õppe läbiviimiseks SA TÜ Kliinikumis
Sihtrühm:
SA TÜ Kliinikumi arst-õppejõud
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbiinud arst-õppejõud:: Teavad, kuidas toimub õppimine ja kuidas toetada üliõpilase õppimist Oskavad kavandada õppeprotsessi õpiväljundite, õppemeetodite ja hindamisviiside kooskõlas On teadvustanud oma rolli õppejõu ja professionaalse eeskujuna On teadlikud eetilistest printsiipidest õppetöö läbiviimisel haiglas ning suhtlemisel kolleegide, patsientide ja üliõpilastega On kogenud ja oskavad rakendada erinevaid õppimist toetavaid ja kaasavaid õppemeetodeid (sh. tiimiõpe, juhutumipõhine õpe, simulatsioonõpe, bed-side teaching jt) Tunnevad erinevaid võtteid üliõpilaste iseseisva töö toetamiseks Oskavada kasutada Moodle keskkonda õppetöö toetamiseks On teadlikud erinevatest meditsiinihariduses kasutatavatest hindamisviisidest Oskavad anda õppimist toetavat ja konstruktiivset tagasisidet On teadlikud TÜ õppe-ja hindamiskorraldusest
Õppejõud:
Ruth Kalda - Peremeditsiini professor
Ave Minajeva - Patoloogilise anatoomia kaasprofessor
Neve Vendt - Arst-õppejõud anesteesia alal
Katrin Elmet - Vanemarst-õppejõud anestesioloogia alal, meditsiinieetika lektor
Anu Sarv - PhD, õpetamisoskuste arendamise konsultant (meditsiiniteaduste valdkond)
Mari Karm - Kõrgkoolididaktika kaasprofessor
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Õppimine ja õpetamine. Õppekorraldus TÜs, õpetamine kliinilises õppes (praktiliste oskuste ja harjutamise tähendus, hoiakute kujundamine, patsiendi ohutuse tagamine). Kuidas aju õpib, täiskasvanud õppija, õppe kavandamine, üliõpilase kaasamine meditsiiniõppes 4
2. Õppemeetodid I. Rühmas õppimine kliinlises õppes (TBL, CBL) ja iseseisev õppimine (ettevalmistuse toetamine praktikumiks) õppija iseseisev töö, Moodle tugi ja materjalid. 4
3. Õppemeetoid II. Bedside teaching, simulatsioonõpe, suhtlemise õpetamine (patsiendiga) simulatsioonõppes 4
4. Hindamine. TÜ hindamiskorraldus, Hindamise kavandamine kliinilises õppes: hindemudelid, OSCE, MiniCEX 4
5. Tagasiside. Tagasiside andmine, refleksioonioskuse arendamine kliinilises õppes 4
6. Eetika. Õppejõud kui rollimudel, suhtlemine üliõpilasega (kollegiaalne suhtlus) meditsiinieetika rakendamine praktikasse 4
7. Iseisev töö 6

Nõuded lõpetamiseks:
Koolituse auditoorses õppes osalemine (vähemalt 5 korral) ning iseseisvate tööde esitamine Moodle keskkonnas
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tartu linn Koolitus toimub TÜ Personaliarenduskeskuse õpperuumis Lossi 36-103
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolituse auditoorne õppetöö toimub k 14- 17 järgmistel kuupäevadel:26.01; 16.02; 9.03; 06.04; 20.04; 11.05
Hinnainfo:
Koolituse arvestuslik hind osaleja kohta 250-300 EUR (täpne hind sõltub osalejate arvust). Koolituse eest tasumine toimub SA TÜ kliinikumi arst-õppejõudude oma osakonna koolituseelarvest. Arve esitatakse kliinikumi poolt kõikidele koolitusele registreerunutele (olenemata tunnistusega lõpetamisest) pärast koolituse lõppu.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Koolituse auditoorses õppes osalemine (vähemalt 5 korral) ning iseseisvate tööde esitamine Moodle keskkonnas
Hindamiskriteeriumid:
Koolituse auditoorses õppes osalemine (vähemalt 5 korral) ning iseseisvate tööde esitamine Moodle keskkonnas
Registreerimise lisainfo:
SA TÜ Kliinikumi arst-õppejõudude kursus "Õpetamine arstiõppes" 1 EAP Koolituse auditoorne õpe toimub TÜ Personaliarenduskeskuse koolitusruumis Lossi 36-103 k 14-17 26.01; 16.02; 9.03; 06.04; 20.04; 11.05 Koolituse tunnistusega läbimiseks on vajalik osavõtt vähemalt viiest auditoorsest õppetööst ning kodutööde esitamine kursuse Moodle keskkonnas. Kursuse auditoorsetel kohtumistel pakutakse kohvi ja suupisteid.
Täiendav info:
Anu Sarv, anu.sarv@ut.ee, +372 5361 4342 (3342)
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 02.03.2023 - 16.03.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.01.2023 - 26.02.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 16.01.2023 - 23.01.2023 Maht: 0.25 EAP (8 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 14.02.2023 - 09.05.2023 Maht: 1 EAP (24 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 30.03.2023 - 13.04.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022