Õpioskused ülikooliks

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
20 EUR
Õppejõud
Ingrid Koni
Õppekava rühm
Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
P2TP.TK.106
Eesmärk:
Anda gümnaasiumiõpilastele ülevaade ülikoolis toimetulemiseks vajalikest õpioskustest.
Sihtrühm:
gümnaasiumi 11.-12. klassi õpilased
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - kirjeldab õppimise olemust; - nimetab erinevaid õpioskusi ja selgitab nende rakendamisvõimalusi tõhusama õppimise eesmärgil; - selgitab motivatsiooni seost õppimisega; - rakendab akadeemilise kirjaoskuse põhimõtteid; - analüüsib oma õpioskusi.
Õppejõud:
Ingrid Koni - PhD (haridusteadus)
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Õppimine ja selle olemus Õpioskuste olemus ja nende liigitus Tehnikad õpioskuste tõhustamiseks 52 Ingrid Koni

Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse lõpetamise tingimuseks on kõikide iseseisvate tööde positiivsele hindele sooritamine ja ettenähtud õpiväljundite saavutamine.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus toimub veebipõhiselt TÜ Moodle´i keskkonnas.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kursus toimub e-õppe vormis. Õppimine ja selle olemus Õpioskuste olemus ja nende liigitus Ajaplaneerimine Õppimine ja motivatsioon Konspekteerimine ja märkmete tegemine Akadeemiline kirjaoskus Üliõpilaste kogemused ja ülikooli õppejõudude hinnangud edukast õppimisest Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks on Moodles.
Hinnainfo:
20 EUR - hind üldhariduskooli õpilastele
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
Hindamismeetodid:
Iseseisvad ülesanded.
Hindamiskriteeriumid:
Isesievate ülesannete arvestulik sooritamine.
Registreerumise tähtaeg:
16.01.2023
Täiendav info:
Annika Põlgast, annika.polgast@ut.ee, +372 737 6117
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 11.01.2023 - 12.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 26.01.2023 - 11.05.2023 Maht: 1.25 EAP (30 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 07.02.2023 - 28.02.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 06.01.2023 - 03.02.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.03.2023 - 16.03.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022