Õppija toetamine oskusainetes tähenduslike õpikogemuste loomise abil

-

Toimumise aeg
Maht
1.25 EAP (32 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Irja Vaas
Piret Viirpalu
Keret Altpere
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Toetada käsitöö ja kodunduse, tehnoloogia ning kunsti õpetajate professionaalset arengut, andes teadmisi õpilaste psühholoogilistest vajadustest, motivatsioonitehnikatest ning toetada õpitud läbi praktiliste ülesannete ja enesereflektsiooni.
Sihtrühm:
Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud käsitöö ja kodunduse, tehnoloogia ja kunsti õpetajad I - III kooliastmes
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- omab teadmisi enesemääratlemise teooriast;
- mõistab õpetaja kontrolliva käitumise negatiivset mõju õpilaste psühholoogilistele vajadustele ja motivatsioonile;
- oskab toetada oma käitumisega õpilaste psühholoogilisi vajadusi ja väärtustab selle mõju motivatsioonile;
- oskab valida õppija autonoomsust toetavat õpetamisstiili;
- oskab toetada õpilaste enesejuhtimist loovainetes.
Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine sihtrühma (sihtrühma mitte kuulumisel ei ole võimalik koolitusel osaleda!)
Õppejõud:
Irja Vaas - MA (koolikorraldus)
Piret Viirpalu - MA (kunstiõpetuse õpetaja)
Keret Altpere - MA (kunstiõpetuse õpetaja)
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Ülevaade enesemääratlemise teooriast kui isiksuse ja motivatsiooniteooriast, mis uurib inimeste käitumist ja kolme psühholoogilist vajadust: autonoomsust, kompetentsust ja seotust
Õpetaja autonoomsust toetava ja kontrolliva käitumise võrdlemine
Ülevaade autonoomsuse toetamise kolmest viisist: organisatoorsest, protseduurilisest ja kognitiivsest
Ülevaade õpetaja käitumise mõjust õpilase motivatsioonile: väline, sisemine ja amotivatsioon
Õpetajate autonoomsust toetavate õpetamisstiilide seos igapäevatööga
Õpilaste autonoomia ja motivatsiooni toetamine distantsõppe olukorras
Praktilised ülesanded õppijate motiveerimiseks juhtumite lahendamise kaudu
Õpitud oskuste rakendamine igapäevatöös koolituspäevade vahelisel perioodil
Eneseanalüüs, kokkuvõte ja tagasiside
16 Irja Vaas, Piret Viirpalu, Keret Altpere
2. Iseseise töö 16 Irja Vaas, Piret Viirpalu, Keret Altpere

Hinnainfo:
Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik
Toimumiskoha info:
Tartu linn Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis, aadressil Jakobi 5, 51005 Tartu
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolituse toimumise ajakava:

25. aprill 2023 kell 10.00-17.00
19. mai 2023 kell 10.00-17.00
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine õppetöös mõlemal õppepäeval
Õpiväljundite saavutamine
Koduse töö arvestuslik sooritamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Osalemine õppetöös ja õpitud oskuste arendamine koolituspäevade vahelisel perioodil
Hindamiskriteeriumid:
Hindamine toimub sõnalisel skaalal arvestatud/mitte arvestatud
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerumise tähtaeg:
18.04.2023
Täiendav info:
Susanna Rennik, susanna.rennik@ut.ee, +372 +372 737 6448
Programmi kood:
SVHI.TK.594
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 02.05.2023 - 02.05.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 01.04.2023 - 02.04.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 31.03.2023 - 17.04.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 20.04.2023 - 10.05.2023 Maht: 0.75 EAP (20 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 25.03.2023 - 20.05.2023 Maht: 2 EAP (50 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022