Panganduse keskaste

-

Toimumise aeg
Maht
15 EAP (390 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
900 EUR
Õppejõud
1. "Eraisiku finantsplaneerimise" õppejõud Teet Parring on Luminor panga Baltikumi tugiteenuste arendusüksuse juht.
Ta on lõpetanud 1991.a. Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika teaduskonna ja 2003.a. EBSi magistrikraadiga. Aastail 2001-2003 oli Teet Parring G.Collerti rahvusvahelise teadusprojekti "The Future of the Retail Banking and Customer Relations" stipendiaat.
Teet Parring on alates 1993.a. töötanud panganduses: Eesti Investeerimispanga laenujuhi, Nordea Finance Estonia marketingijuhi, finantsdirektori ja juhatuse liikme ning Nordea panga kontorite juhina. Aastail 1999-2002 oli Teet Parring Eesti Pangaliidu simulatsioonikursuse "Bank Financial Management" lektor. Tema sulest on ilmunud raamat „Kuidas kodustada raha“ (Kirjastus Äripäev, 2012).
Alates 2002.a. on ta programmi "Eraisiku finantsplaneerimine" külalisõppejõud.

2. "Väärtuspõhise finantsjuhtimise" õppejõud Maire Nurmet on Eesti Maaülikooli dotsent ja Tartu Ülikooli rahanduse lektor.
Ta on lõpetanud Eesti Maaülikooli 1996.a. magistri- ja 2001.a. doktorikraadiga teemal "Kapitali struktuur ja efektiivsus: teooriaid ja rakendusi põllumajandussektorile".
Maire Nurmet kuulub Euroopa Finantsplaneerimise Assotsiatsiooni standardite ja kvalifikatsiooni komitesse, ajakirja "Economics and Rural Development" toimetuskolleegiumisse ja on Euroopa Agraarökonomistide Assotsiatsiooni liige.
Ta on kõrgkooliõpiku "Finantsturud ja -institutsioonid" (Tartu Ülikooli Kirjastus 2014) ning Tartu Ülikooli esimese Finantsjuhtimise e-kursuse (2015) kaasautor. Alates 2021 on Maire Nurmet täiendusõppeprogrammi Väärtuspõhine finantsjuhtimine õppejõud.

3. "Makromajanduse ja rahapoliitika" õppejõud Robert Müürsepp on Statistikaameti vanemanalüütik.
Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna majandusteaduses (2008) ja läbinud IMFi täienduskoolitusi rahvamajanduse arvepidamises ning reaalmajanduse analüüsi alal.
Robert Müürsepp töötab Statistikaameti Majandus- ja Keskkonnastatistika osakonnas alates 2010.aastast ja on vanemanalüütik rahvamajanduse arvepidamise suunal. Varem on ta töötanud Eltel Networksis analüütikuna ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Ta juhib ka Misese Instituuti.
Alates 2014. aastast on Robert Müürsepp täiendusõppeprogrammi "Makromajandus ja rahapoliitika" külalisõppejõud.

Õppekava rühm
Rahandus, pangandus ja kindlustus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
MJJV.TK.063
Eesmärk:

Programm koosneb kolmest ainest: 1. Eraisiku finantsplaneerimine 2. Väärtuspõhine finantsjuhtimine 3. Makromajandus ja rahapoliitika

Sihtrühm:
Programm on suunatud nii finantsjuhtidele kui ka neile, kelle tööülesanneteks on finantsnõustamine, -analüüs ja -planeerimine, samuti kõigile rahapoliitikast huvitatud inimestele. Lisaks rahandusinimestele kutsume programmis osalema ka juriste ja IT-spetsialiste, kelle töö nõuab rahandusteemade tõlgendamist magistritasemel. Proovige lahendada ainete kaupa:
 • Eraisiku finantsplaneerimine: TASEMETEST
 • Väärtuspõhine finantsjuhtimine: TASEMETEST
 • Makromajandus ja rahapoliitika: TASEMETEST

 • Kursuse õpiväljundid:
  Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - selgitab eraisiku tulude ja kulude struktuuri ning planeerimise põhimõtteid; - mõtestab lahti tarbimise olemuse ja tunneb selle finantseerimise võimalusi - mõistab eraisiku finantsriske ja teab nende juhtimise meetodeid; - tunneb ettevõtte pikaajaliste investeeringute hindamise ja elluviimise põhimõtteid; - oskab analüüsida ettevõtte finantstasakaalu ja teha ettepanekuid riskide juhtimiseks; - kirjeldab majanduse arengut, SKP ja majandustsüklite kujunemist; - tõlgendab majandusstatistikat, selgitab võimalikke ohte majandusstabiilsusele ja prognoosib majanduse arengut; - hindab erinevate eelarve- ja rahapoliitiliste vahendite mõju makromajandusnäitajatele.
  Õppejõud:
  1. "Eraisiku finantsplaneerimise" õppejõud Teet Parring on Luminor panga Baltikumi tugiteenuste arendusüksuse juht.
  Ta on lõpetanud 1991.a. Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika teaduskonna ja 2003.a. EBSi magistrikraadiga. Aastail 2001-2003 oli Teet Parring G.Collerti rahvusvahelise teadusprojekti "The Future of the Retail Banking and Customer Relations" stipendiaat.
  Teet Parring on alates 1993.a. töötanud panganduses: Eesti Investeerimispanga laenujuhi, Nordea Finance Estonia marketingijuhi, finantsdirektori ja juhatuse liikme ning Nordea panga kontorite juhina. Aastail 1999-2002 oli Teet Parring Eesti Pangaliidu simulatsioonikursuse "Bank Financial Management" lektor. Tema sulest on ilmunud raamat „Kuidas kodustada raha“ (Kirjastus Äripäev, 2012).
  Alates 2002.a. on ta programmi "Eraisiku finantsplaneerimine" külalisõppejõud.

  2. "Väärtuspõhise finantsjuhtimise" õppejõud Maire Nurmet on Eesti Maaülikooli dotsent ja Tartu Ülikooli rahanduse lektor.
  Ta on lõpetanud Eesti Maaülikooli 1996.a. magistri- ja 2001.a. doktorikraadiga teemal "Kapitali struktuur ja efektiivsus: teooriaid ja rakendusi põllumajandussektorile".
  Maire Nurmet kuulub Euroopa Finantsplaneerimise Assotsiatsiooni standardite ja kvalifikatsiooni komitesse, ajakirja "Economics and Rural Development" toimetuskolleegiumisse ja on Euroopa Agraarökonomistide Assotsiatsiooni liige.
  Ta on kõrgkooliõpiku "Finantsturud ja -institutsioonid" (Tartu Ülikooli Kirjastus 2014) ning Tartu Ülikooli esimese Finantsjuhtimise e-kursuse (2015) kaasautor. Alates 2021 on Maire Nurmet täiendusõppeprogrammi Väärtuspõhine finantsjuhtimine õppejõud.

  3. "Makromajanduse ja rahapoliitika" õppejõud Robert Müürsepp on Statistikaameti vanemanalüütik.
  Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna majandusteaduses (2008) ja läbinud IMFi täienduskoolitusi rahvamajanduse arvepidamises ning reaalmajanduse analüüsi alal.
  Robert Müürsepp töötab Statistikaameti Majandus- ja Keskkonnastatistika osakonnas alates 2010.aastast ja on vanemanalüütik rahvamajanduse arvepidamise suunal. Varem on ta töötanud Eltel Networksis analüütikuna ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Ta juhib ka Misese Instituuti.
  Alates 2014. aastast on Robert Müürsepp täiendusõppeprogrammi "Makromajandus ja rahapoliitika" külalisõppejõud.

  Õpingute alustamise tingimused:
  Haridusnõuet ei ole, tähtis on huvi valdkonna vastu - siis õppimine sujub ja tulemus rõõmustab. Väärtustame lõpetamise tingimusi - arvestatud kodutöid eksamite eeldusena ja eksamilävendit 70%.
  Nõuded lõpetamiseks:
  Eksamilävend on 70%. Vaata, kuidas lõpetas veebiaktusega kaugkoolitusprogrammide 79.lend 9.12.2021 ja klassiaktusega 80.lend 5.05.2022.
  Väljastatav dokument:
  tunnistus
  Toimumiskoha info:
  Tallinn Tartu Ülikooli Tallinna esindus (Teatri väljak 3) ja/või moodle.ut.ee rakendusel BigBlue Button
  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Programm toimub kaugkoolituse vormis, st õpe põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl moodle.ut.ee keskkonnas.

  Toimumise ajakava ja lisainfo:
  Programm toimub sessioonõppena kaugkoolituse vormis. Õppejõudude koostatud kolm paberkandjal õpikut (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuse lahendamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:
 • 15.detsembril kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
 • vahemikus 13.veebruar-2.märts toimuval rühmakonsultatsioonidel moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
 • 11.märtsi kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%) Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).

 • Hinnainfo:
  <b>Programmi hind</b> sisaldab paberkandjal õpikuid, veebimaterjale (kaasused, proovieksamitestid, jne), rühma- ja individuaalkonsultatsioonide ja tavaeksami tasu ning käibemaksu. Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).<p>
  Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
  Jah
  Registreerumise tähtaeg:
  05.12.2022
  Registreerimise lisainfo:
  Registreerumisinfo järgi saadame arve. Kui plaanid muutuvad ja loobute, siis palun teavitage programmijuhti: karin.liikane@ut.ee Tutvuge ka Tartu Ülikooli täiendusõppe tingimustega: https://ut.ee/et/kursusele-registreerumine https://ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine
  Täiendav info:
  Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, +372 +372 737 6606
  Täiendusõppe üldinfo:
  Elukestva õppe keskus
  Ülikooli 18, Tartu, 50090
  +372 737 5804

  Samas õppevaldkonnas on algamas veel


  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 18 EAP (468 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 9 EAP (235 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 4.5 EAP (117 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
  01.11.2022
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
  01.11.2022
  05.09.2022
  05.09.2022