Riigihangete korraldamine

-

Toimumise aeg
Maht
12 EAP (312 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
1650 EUR
Õppejõud
Mikrokraadiprogramm koosneb ainetest, mida pakutakse TÜ Skytte instituudi poolt koostöös TÜ õigusteaduskonnaga.

Mikrokraadiprogrammi programmijuht on Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Dr Kristiina Tõnnisson. Tema peamised uurimisvaldkonnad on avalike organisatsioonide juhtimine ning haldusreformid. Tema koos praktikutega vastutab kursuse “Hankedokumentide koostamine” (3EAP) eest. Antud kursus on välja arendamisel ja läheb esimest korda lugemisele kevadel 2023.

Dr. Mari Ann Simovart (TÜ õigusteaduskond) on Eesti õigusteadlane, endine vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli tsiviilõiguse kaasprofessor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on lepinguõigus ja riigihankeõigus. Tema loeb kursust “Riigihankeõigus” (6EAP).

Kadri Leetsaar on hankespetsialist ning vastutab kursuste "Riigihangete korraldamine" (3EAP) ja "Hankedokumentide koostamine" (3EAP) eest. Antud kursused on välja arendamisel ja lähevad esimest korda lugemisele kevadel 2023.
Õppekava rühm
Poliitikateadus ja kodanikuõpetus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVJS.TK.037
Eesmärk:
Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi ja TÜ õigusteaduskonna poolt väljatöötatud mikrokraadiprogramm tagab osalejatele vajalikud teadmised ja oskused riigihangete korraldamiseks ja elluviimiseks. Programmi läbinud osalejad teavad ja tunnevad riigihanke korraldamise protsessi. Nad on kursis erinevate õiguslike ja korralduslike aspektidega riigihangete korraldamisel. Pärast programmi läbimist pakuvad osalejad omandatud oskustega konkurentsi tööturul eelkõige avalikus sektoris, nii riigi kui kohaliku omavalitsuste tasandil. Mikrokraadiprogramm on välja töötatud kooskõlas tööandjatega ning programmis õpetavad valdkondade spetsialistid. Programm kuulub J. Skytte poliitikauuringute instituudi riigiteaduste bakalaureuseõppekava 2444 ja õigusteaduskonna magistriõppekava 2588 alla.
Sihtrühm:
Programm sobib inimestele, kes tegelevad, hakkavad tegelema või on seotud riigihangete planeerimise, korraldamise ja/või nende eest vastutamisega.
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse edukalt läbinu: - Tunneb ja oskab rakendada Eesti ja EL riigihankeõigust, sh riigihanke üldpõhimõtteid - Suudab tuvastada konkreetse riigihanke korraldamise peamised õiguslikud riskid, neid vältida või heastada - omab head ülevaadet hankeasjade planeerimisest ja korraldamisest - oskab orienteeruda riigihangete registris ja avalikes dokumentides - tunenb põhjalikult riigihangete korraldamise eesmärke, protsesse ja tingimusi - oskab koostada riigihangete dokumente - oskab riigihankeid efektiivselt ja täpselt korraldada
Õppejõud:
Mikrokraadiprogramm koosneb ainetest, mida pakutakse TÜ Skytte instituudi poolt koostöös TÜ õigusteaduskonnaga.

Mikrokraadiprogrammi programmijuht on Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Dr Kristiina Tõnnisson. Tema peamised uurimisvaldkonnad on avalike organisatsioonide juhtimine ning haldusreformid. Tema koos praktikutega vastutab kursuse “Hankedokumentide koostamine” (3EAP) eest. Antud kursus on välja arendamisel ja läheb esimest korda lugemisele kevadel 2023.

Dr. Mari Ann Simovart (TÜ õigusteaduskond) on Eesti õigusteadlane, endine vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli tsiviilõiguse kaasprofessor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on lepinguõigus ja riigihankeõigus. Tema loeb kursust “Riigihankeõigus” (6EAP).

Kadri Leetsaar on hankespetsialist ning vastutab kursuste "Riigihangete korraldamine" (3EAP) ja "Hankedokumentide koostamine" (3EAP) eest. Antud kursused on välja arendamisel ja lähevad esimest korda lugemisele kevadel 2023.
Õpingute alustamise tingimused:
Mikrokraadiprogramm toimub eesti keeles. Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.
Nõuded lõpetamiseks:
Vastavalt ainete läbimise tingimustele.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Õppetöö toimub e-õppe formaadis või auditoorselt.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
2022/2023 õppeaasta kevadel toimuv mikrokraadiprogramm koosneb kolmest ainest, mis keskenduvad riigihangete õiguslikele ja korralduslikele aspektidele. Õppe paindlikkuse ja sobivuse töötavale inimesele tagab võimalus osaleda õppes nii füüsiliselt koha peal kui hübriidõppe kaudu. Mikrokraadiprogramm koosneb järgmistest ainetest: - OIEO.06.083 - Riigihankeõigus (6 EAP) - SVJS.00.058 - Hankedokumentide koostamine (3 EAP) - SVJS.00.057 - Riigihangete korraldamine (3 EAP)
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
22.01.2023
Registreerimise lisainfo:
Aitäh kursusele registreerimise eest! Kursus algab 2022/2023 kevadsemestril. Juhised ja kasutajatunnused saadetakse kursuse lähenedes. Kui olete registreerunud, ent ei leia siiski aega koolitusel osaleda, palume registreerumine tühistada esimesel võimalusel või teatada loobumisest e-postiga (kristel.birgit.potsepp@ut.ee), nii ei teki asjatuid kulusid. Aitäh! Tegemist on automaatteatega. Küsimuste korral palun pöörduge Kristel Birgit Potseppa (kristel.birgit.potsepp@ut.ee) poole.
Täiendav info:
Kristel Birgit Potsepp, kristel.birgit.potsepp@ut.ee, +372 737 5582
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 08.12.2022 - 09.12.2022 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 17.01.2023 - 17.01.2023 Maht: 0.25 EAP (9 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 11.01.2023 - 24.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 27.01.2023 - 01.04.2023 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 14.02.2023 - 15.03.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022