Stress ja läbipõlemine õpetaja töös

-

Toimumise aeg
Maht
1.25 EAP (32 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Mujal
Hind
240 EUR
Õppejõud
Marina Vecher
Õppekava rühm
Haridus, mujal liigitamata
Õppekeel
Vene
Programmi kood
SVNC.TK.297
Eesmärk:
Õppida tundma stressi ja läbipõlemise sümptomeid ning nendega toimetulemise võimalusi õpetaja töös.
Sihtrühm:
Kursus on suunatud koolis töötavatele õpetajatele
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: * Mõistab stressi ja läbipõlemise tekkepõhjusi, analüüsib stressirohkeid olukordi õpetaja töös; * Oskab kasutada harjutusi stressi vähendamiseks. Oskab hoolitseda oma tervise, vaimse ja füüsilise tasakaalu eest. * Oskab turvaliselt rakendada lihtsaid harjutusi kehapingete vähendamiseks. * Oskab lihtsamaid harjutusi ja teab nende rakendamise põhimõtteid.
Õppejõud:
Marina Vecher - PhD (eripedagoogika), mittekoosseisuline lektor
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. I moodul Stress ja läbipõlemine * Stressi tekkepõhjused ja sümptomid. * Stressi ja läbipõlemise sümptomid. * Läbipõlemise etapid ja ennetusmeetmed. * Stressi vähendamiseks ja juhtimiseks vajalikud hoiakud. II moodul Stress ja läbipõlemine õpetaja töös * Tööstress ja läbipõlemine pedagoogilises töös ning neid vähendavad tegurid * Tööstressi ja läbipõlemise märgid ja märkamine. * Õpetaja stressi universaalne mudel, stressi ja stressijuhtimise olemus ja hindamise võimalused. * Esimesed sammud läbipõlemise ennetamisel. * Positiivse pedagoogilise tsükli kasu. * Sisemised ja välised stressiallikad, töö nende märkamisel ja mõistmisel. Õpetaja heaolu. Tõhustatud viisid oma vajaduste aktualiseerimiseks III moodul Stressi ja läbipõlemise ennetamine ja abi * Stressikindla õpetaja esmased võtted enesejõustamisel. Enesetõhusus ja enesehinnang kui läbipõlemise olulised ennetajad. Teisi olulisi mõtteid ja võtteid. * Stressi ja läbipõlemise ennetamise alased tehnikad ja nende rakendamine. * Praktilisi harjutusi pingete maandamiseks ja tähelepanuvõime toetamiseks. * Kehastress - pinged, nendest tekkivad probleemid. Kehatöö -füüsilised liikumised, treeningasendid, nende turvaline ja eesmärgipärane rakendamine. * Stressi väljendumine hingamises. Töö hingamisega -põhimõtted, reeglid, rakendamine. 32 Marina Vecher

Õpingute alustamise tingimused:
Kõik koolis töötavad õpetajad, kes hoolivad oma vaimsest tervisest
Nõuded lõpetamiseks:
Auditoorse kontaktõppe koolituse puhul vähemalt 75 % ulatuses kontaktõppekoolitusel osalemine
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Ida-Viru maakond TÜ Narva kolledž, Raekoja plats 2, Narva
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
28.12.2022 kell 10.00-17.00 aud. 216 29.12.2022 kell 10.00-17.00 aud. 216
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Hindamine toimub sõnalise hindamisskaala alusel arvestatud/mittearvestatud.
Hindamiskriteeriumid:
Hindamine toimub sõnalise hindamisskaala alusel arvestatud/mittearvestatud.
Registreerumise tähtaeg:
15.12.2022
Täiendav info:
Viktoria Tsventarnaja, viktoria.tsventarnaja@ut.ee, +372 +372 740 1914
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 02.02.2023 - 18.05.2023 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.01.2023 - 28.02.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 09.12.2022 - 09.12.2022 Maht: 0.25 EAP (8 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 03.02.2023 - 03.02.2023 Maht: 0.1 EAP (3 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 27.01.2023 - 29.04.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022