Tänapäevaste andmete analüüs

-

Toimumise aeg
Maht
14 EAP (364 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
1120 EUR
Õppejõud
Andmestunud ühiskonna uuringute nooremteadur Maris Männiste, andmeanalüüsi lektor Kadri Rootalu, analüütik Peeter Tinits, eksperimentaalarengu projekti projektijuht Hans Hõrak.
Õppekava rühm
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave, mujal liigitamata
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVUH.TK.039
Eesmärk:
Mikrokraadi eesmärk on anda osalejatele teadmised uuemate andmeallikate kasutamisega seotud võimalustest, võimalikest piirangutest ning teadmised ja praktilised oskused digimeetodite rakendamise ning andmete visualiseerimise kohta.
Sihtrühm:
Inimesed, kellel on varasemast olemas baasteadmised andmeanalüüsist, kuid kes soovivad olemasolevaid teadmisi ja oskusi täiendada suurandmete valdkonna, digimeetodite kasutamise ja andmete visualiseerimise osas.
Kursuse õpiväljundid:
- oskab üldjoontes selgitada, mida tähendab ja milliseid arenguväljakutseid esitab ühiskonna andmestumine (mh 'data-driven' kultuuri areng); - orienteerub sotsiaalteaduslike suurandmetega ja andmestumisega seotud peamistes teemades (nt indiviidi, organisatsioon, ühiskonna tasandil); - oskab kriitiliselt hinnata võimalikke metodoloogilisi, teoreetilisi ja tõlgenduslikke probleeme sotsiaalteaduslikke suurandmeid kasutanud analüüsides; - oskab kasutada erinevaid veebiandmeid, nende infoväärtust hinnata ja infot esitleda; - omab teadmisi kaasaegsete andmestruktuuridega andmestike ülesehituse loogikast; - omab praktilisi oskusi kaasaegsete andmestike tehniliseks töötlemiseks; - omab oskusi optimaalse andmestruktuuri valikuks erinevates ülesannetes; - omab teadmisi erinevatest ja enim sotsiaalteadustest kasutatavatest digimeetoditest; - oskab kasutada erinevaid digimeetodeid andmete kogumiseks; - oskab hinnata võimalikke probleeme, piiranguid digimeetodite kasutamisel andmete kogumiseks ja analüüsimiseks.
Õppejõud:
Andmestunud ühiskonna uuringute nooremteadur Maris Männiste, andmeanalüüsi lektor Kadri Rootalu, analüütik Peeter Tinits, eksperimentaalarengu projekti projektijuht Hans Hõrak.
Õpingute alustamise tingimused:
Bakalaureusekraad või sellele vastav diplom, alusteadmised ja - oskused kvantitatiivsest andmeanalüüsist (omandatud varasemate õpingute või töökogemuse kaudu). Inglise keele oskus.
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine ainetes nõutud mahus, kodutööde esitamine ja positiivne lõpphindamise tulemus
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Õppetöö on korraldatud lähtuvalt ainete tasemeõppes toimumise ajast. Õppetöö toimub sessioonõppe vormis Lossi 36 õppehoones, osaliselt veebiõppes.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kõik ained toimuvad kevadsemestril 2023 sessioonõppena 2x kuus: SVUH.00.199 Suurandmed ja andmestunud ühiskond (6 EAP, inglise keeles); SVUH.00.093 Digimeetodid ja tänapäevased andmestikud (6 EAP); SVUH.00.119 Suurandmed ja andmestunud ühiskond: praktikum (2 EAP).
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
22.01.2023
Registreerimise lisainfo:
Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt algteadmised andmeanalüüsist. Motivatsioonikirja nõuded: Motivatsioonikiri sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". Motivatsioonikirjas palun vastake järgmisele küsimustele: 1) Kuidas toetavad teie eelnevad õpingud mikrokraadi programmis õppimist? 2) Kuivõrd ja millisel viisil on teie senine töökogemus olnud seotud andmete analüüsiga? 3) Millised on teie ootused õpingutele Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammis?
Täiendav info:
Gea Kiisk, gea.kiisk@ut.ee, +372 +372 737 6593
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 06.02.2023 - 25.06.2023 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022