Tantsuline liikumine liikumisõpetuse ainekavas: hip-hopi põhisammud ja loovad liikumise ning tantsuülesanded

Toimumise aeg
Maht
0.25 EAP (8 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Viljandi
Hind
tasuta
Õppejõud
Anu Sööt
Christopher Meier
Õppekava rühm
Aineõpetajate koolitus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Rikastada kehalise kasvatuse/ liikumisõpetuse tunde tantsuliste ja loovate ülesannetega. Saada baasteadmised erinevatest tantsulise liikumise tehnikatest.
Sihtrühm:
kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse õpetajad erinevates kooliastmetes
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab hip-hopi põhisamme;
- oskab rakendada koolitusel läbitud loovaid ülesandeid ja mänge;
- teab, kust leida toetavat videomaterjali iseseisvaks õppimiseks.
Õppejõud:
Anu Sööt - TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsupedagoogika lektor, PhD. Loovmängu, loovtantsu, tantsuõpetuse didaktika õppejõud.
Christopher Meier - TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 4. kursuse tantsukunsti üliõpilane, hip-hopi õpetaja FACE Moe- ja Tantsukoolis ning Error Tantsukoolis.
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Hip-hopi põhisammud. Lihtsasti õpitavad põhisammud ja sammude kombinatsioonid, mis arendavad kehatunnetust, koordinatsiooni ja tantsulist liikumiskvaliteeti. 4 Anu Sööt, Christopher Meier
2. Loovad liikumise ja tantsuülesanded: eneseväljendus ja loomine. Erinevad kujutlusvõimet, loovust ja eneseväljendust toetavad ülesanded ja mängud nii üksi, paaris kui grupis. 4 Anu Sööt, Christopher Meier

Hinnainfo:
Koolitust viiakse läbi Euroopa Majanduspiirkonna programmist 2014-2021 rahastatud projekti "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine" raames ja on osalejatele tasuta.
Toimumiskoha info:
Viljandi maakond TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Vilma maja valge saal (Turu 7, Viljandi)
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kell 10.30-13.45 Hip-hopi põhisammud
Kell 14.45-18.00 Loovad liikumise ja tantsuülesanded: eneseväljendus ja loomine, õp. Anu Sööt

Koolitus on praktiline ja eeldab valmisolekut liikumiseks. Pane selga mugav mitmekihiline liikumist võimaldav riietus, ole valmis liikuma nii püsti kui põrandal. Võta kaasa veepudel ja kirjutusvahendid märkmete tegemiseks. Koolitusel kohvipaus, lõunasöök oma kulul.
Nõuded lõpetamiseks:
osavõtt koolitusest
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Väljastatav dokument:
tõend
Registreerumise tähtaeg:
29.03.2023
Täiendav info:
Kadi Rutens, kadi.rutens@ut.ee, +372 58003458
Programmi kood:
MVSF.TK.051
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 27.03.2023 - 17.04.2023 Maht: 1.25 EAP (32 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 25.04.2023 - 19.05.2023 Maht: 1.25 EAP (32 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 05.05.2023 - 26.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 24.04.2023 - 24.04.2023 Maht: 0.25 EAP (8 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 20.04.2023 - 20.04.2023 Maht: 0.25 EAP (7 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022