Tõhusad õppemeetodid

-

Toimumise aeg
Maht
1 EAP (26 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Mari Karm
Airi Niilo
Õppekava rühm
Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
K1PR.TK.141
Eesmärk:
Koolitusprogrammi eesmärgiks on laiendada õppejõudude teadmisi erinevate õpetamismeetodite rakendamise kohta arvestades oma aine ja õppijate eripärasid.
Sihtrühm:
Tartu Ülikooli õppejõud
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbinu - eristab õppimist toetavaid õppemeetodeid ja tehnikaid sisukesksetest meetoditest; - oskab valida sobiva õppemeetodi õpieesmärgi saavutamiseks; - on kavandanud seminari kasutades eesmärgipäraseid õppemeetodeid.
Õppejõud:
Mari Karm - PhD, õppejõukoolituse peaspetsialist
Airi Niilo - õpetamisoskuste konsultant
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Ülevaade õppemeetoditest ja nende rakendamise eesmärkidest 4
2. Õppija kaasamise meetodid seminarides 4
3. Tõhusa rühmatöö korraldamine 4
4. E-õppes kasutatavad meetodid 4
5. Iseseisev töö 10

Nõuded lõpetamiseks:
Osalenud vähemalt kolmel õppepäeval ning esitanud seminari läbiviimise plaani.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tartu linn Lossi 36-103, Tartu või Zoomi keskkonnas
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub 7., 21. ja 28. veebruaril 2023 kell 09.15 -13 Lossi 36-103. 14. veebruaril 2023 kell 09.15-13 Zoomi keskkonnas.
Hinnainfo:
Tartu Ülikooli töötajatele on koolitus tasuta
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Seminari plaani esitamine.
Hindamiskriteeriumid:
Seminari kavandis on kasutatud eesmärgist tulenevaid õpimeetodeid.
Täiendav info:
Airi Niilo, airi.niilo@ut.ee, +372 56993535
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 11.01.2023 - 12.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 16.01.2023 - 19.03.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 26.01.2023 - 11.05.2023 Maht: 1.25 EAP (30 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 06.01.2023 - 03.02.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.03.2023 - 16.03.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022