Tõhusad õppeviisid: tiimi-, juhtumi-, probleemõpe ja ümberpööratud klassiruum

-

Toimumise aeg
Maht
1 EAP (26 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
290 EUR
Õppejõud
Anu Sarv
Kaire Uiboleht
Õppekava rühm
Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Anda osalejatele ülevaade ja  võimalus kogeda erinevaid õppija aktiivset teadmiste loomist toetavaid õppeviise (tiimi-, juhtumi-, probleemõpe ja ümberpööratud klassiruum)
Sihtrühm:
TÜ õppejõud
Kursuse õpiväljundid:
Pärast koolituse läbimist on õppija:
kogenud aktiivset teadmiste loomist toetavaid õppeviise

mõistab erinevate õppeviiside olemust ja nende rakendamiseks vajalikke eeldusi

analüüsib käsitletud õppeviiside kasutusvõimalusi enda õpetamise arendamisel
Õpingute alustamise tingimused:
Koolitusele registreerunutelt eeldatakse ettevalmistavat tegevust kuni 3 h. Nädal enne koolituse algust saadetakse info eelülesande täitmiseks.
Õppejõud:
Anu Sarv - PhD, Õpetamisoskuste konsultant
Kaire Uiboleht - PhD, Õpetamisoskuste konsultant
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Sügavat õppimist toetavad tegurid.
Tiimiõpe ja ümberpööratud klassiruum
7 Anu Sarv, Kaire Uiboleht
2. Probleemõpe ja juhtumiõpe 7 Anu Sarv, Kaire Uiboleht
3. Iseseisev töö, Esimeseks koolituspäevaks antakse eelülesanne, mille täitmiseks kulub u 3 h, koolituspäevade vahel iseseisva töö eeldatav maht ligikaudu 9 h 12 Anu Sarv, Kaire Uiboleht

Hinnainfo:
TÜ õppejõududele tasuta
Toimumiskoha info:
Tartu linn Lossi 36-103, Tartu
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub neljapäeviti, 30.03.2023 ja 13.04. 2023 kell 10.15-16.00
Nõuded lõpetamiseks:
Osalus auditoorses õppetöös ja iseseisvate tööde esitamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Väljastatav dokument:
tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Registreerumise tähtaeg:
23.03.2023
Täiendav info:
Anu Sarv, anu.sarv@ut.ee, +372 53614342
Programmi kood:
K1PR.TK.155
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 04.04.2023 - 02.05.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 13.04.2023 - 08.05.2023 Maht: 1.75 EAP (48 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Vene

Toimumise aeg: 20.09.2023 - 15.11.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 21.09.2023 - 07.03.2024 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 03.10.2023 - 12.12.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022