Tõhusad õppeviisid: tiimi-, juhtumi-, probleemõpe ja ümberpööratud klassiruum

-

Toimumise aeg
Maht
1 EAP (26 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
290 EUR
Õppejõud
Anu Sarv
Kaire Uiboleht
Õppekava rühm
Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
K1PR.TK.155
Eesmärk:
Anda osalejatele ülevaade ja  võimalus kogeda erinevaid õppija aktiivset teadmiste loomist toetavaid õppeviise (tiimi-, juhtumi-, probleemõpe ja ümberpööratud klassiruum)
Sihtrühm:
TÜ õppejõud
Kursuse õpiväljundid:
Pärast koolituse läbimist on õppija: kogenud aktiivset teadmiste loomist toetavaid õppeviise mõistab erinevate õppeviiside olemust ja nende rakendamiseks vajalikke eeldusi analüüsib käsitletud õppeviiside kasutusvõimalusi enda õpetamise arendamisel
Õppejõud:
Anu Sarv - PhD, Õpetamisoskuste konsultant
Kaire Uiboleht - PhD, Õpetamisoskuste konsultant
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Sügavat õppimist toetavad tegurid. Tiimiõpe ja ümberpööratud klassiruum 7 Anu Sarv, Kaire Uiboleht
2. Probleemõpe ja juhtumiõpe 7 Anu Sarv, Kaire Uiboleht
3. Iseseisev töö, Esimeseks koolituspäevaks antakse eelülesanne, mille täitmiseks kulub u 3 h, koolituspäevade vahel iseseisva töö eeldatav maht ligikaudu 9 h 12 Anu Sarv, Kaire Uiboleht

Õpingute alustamise tingimused:
Koolitusele registreerunutelt eeldatakse ettevalmistavat tegevust kuni 3 h. Nädal enne koolituse algust saadetakse info eelülesande täitmiseks.
Nõuded lõpetamiseks:
Osalus auditoorses õppetöös ja iseseisvate tööde esitamine
Väljastatav dokument:
tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Lossi 36-103, Tartu
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub neljapäeviti, 30.03.2022 ja 13.04. 2023 kell 10.15-16.00
Hinnainfo:
TÜ õppejõiududele tasuta
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Registreerumise tähtaeg:
23.03.2023
Täiendav info:
Anu Sarv, anu.sarv@ut.ee, +372 53614342
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 11.01.2023 - 12.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 16.01.2023 - 19.03.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 26.01.2023 - 11.05.2023 Maht: 1.25 EAP (30 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 07.02.2023 - 28.02.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 06.01.2023 - 03.02.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022