Töökeskse nõustamise metoodika koolituse programm: Koolitajaoskused

-

Toimumise aeg
Maht
1.5 EAP (40 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Mujal
Hind
tasuta
Õppejõud
Viive Einfeldt
Õppekava rühm
Psühholoogia
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVPC.TK.182
Eesmärk:
Anda osalejatele ettevalmistus töökeskse nõustamise oskuste edasi koolitamiseks töötukassa töötajatele.
Sihtrühm:
See on tellimuskoolitus ainult Eesti töötukassa töötajatele.
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbinu teab, kuidas
* toetada täiskasvanud õppijat,
* luua õppimiseks sobivat keskkonda,
* valida õppe eesmärkide saavutamiseks sobivaid meetodeid,
* märgata grupiprotsesse ja juhtida õpigruppi koolituse eesmärgi suunas,
* kavandada programmi ning planeerida koolitusprotsessi koolituse eesmärgi realiseerimiseks,
* kasutada konstruktiivseid viise pingeolukordade leevendamiseks ja vastupanuga toimetulemiseks,
* arendada refleksioonioskust, mõtestada kogemusi ja neist õppida.
Õppejõud:
Viive Einfeldt - Lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala ning õppinud suhtlemistreeneriks ja NLP (neurolingvistilise programmeerimise) treeneriks, täiskasvanute koolitaja kutse (7.tase). Täiskasvanute koolitajana tegutsenud alates 1996. aastast, sh viinud läbi nõustamis-ja suhtlemisoskuste ning koostöö ja eneseregulatsioonioskuste arendamisele suunatud täiendusõpet. Juhendamis- ja koolitusoskustele suunatud koolitusi viinud läbi alates 1999. aastast. Pikaajaliste töötute koolitamise ja nõustamisega seotud kogemused alates 2016.
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Täiskasvanud õppija toetamine, õppimiseks sobivat keskkonna loomine, õppe eesmärkide saavutamiseks sobivate meetodite valimine. 8 Viive Einfeldt
2. Grupiprotsesside märkamine ja õpigrupi juhtimine koolituse eesmärgi suunas. 8 Viive Einfeldt
3. Programmi kavandamine ning koolitusprotsessi kavandamine koolituse eesmärgi realiseerimiseks. 8 Viive Einfeldt
4. Konstruktiivsete viiside kasutamine pingeolukordade leevendamiseks ja vastupanuga toimetulemiseks. 8 Viive Einfeldt
5. Refleksioonioskuse arendamine, kogemuste mõtestamine ja neist õppimine. 8 Viive Einfeldt

Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine koolitusel.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Harju maakond Toimumiskoht selgub.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub kokku viiel päeval: 14.-16.02.2023 ja 14.-15.03.2023.

Ajakava:
mooduli I päev
kl. 10.00-11.30 koolitus
kl. 11.30-11.45 paus
kl. 11.45-13.15 koolitus
kl. 13.15-14 lõuna
kl. 14-15.30 koolitus
kl. 15.30-15.45 paus
kl. 15.45-17.15 koolitus

mooduli II ja III päev
kl 8.30-10.00 koolitus
kl 10.00-10.15 paus
kl 10.15-11.45 koolitus
kl 11.45-12.30 lõuna
kl 12.30-14.00 koolitus
kl 14.00-14.15 paus
kl 14.15-15.45 koolitus.
Hinnainfo:
Koolitus on Eesti töötukassa töötajale tasuta. Koolituse eest tasub Eesti töötukassa vastavalt kokkuleppele.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Iseseisev töö.
Hindamiskriteeriumid:
Iseseisev töö.
Registreerimise lisainfo:
Registreerudes palun märkige oma ametikoha nimetus ja võimalusel ka töökogemuse pikkust sel ametikohal. See on vajalik koolituse paremaks ettevalmistuseks.
Täiendav info:
Kristel Teearu, kristel.teearu@ut.ee, +372 445 0546
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 24.04.2023 - 04.06.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Inglise

Toimumise aeg: 15.02.2023 - 15.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 14.02.2023 - 14.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 01.02.2023 - 25.06.2023 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 01.02.2023 - 01.02.2023 Maht: 0.5 EAP (12 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022