Töökeskse nõustamise metoodika koolituse programm: Nõustamise ja juhendamise praktikum

-

Toimumise aeg
Maht
1 EAP (24 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Mujal
Hind
tasuta
Õppejõud
Anu Aunapuu
Õppekava rühm
Psühholoogia
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVPC.TK.181
Eesmärk:
Reflekteerida saadud kogemusi töökesksest nõustamisest ja juhendamisest, hankida uusi teadmisi, harjutada juhendamisoskusi.
Sihtrühm:
See on tellimuskoolitus ainult Eesti töötukassa töötajatele.
Kursuse õpiväljundid:
Praktikumi läbinu oskab:
- kogemusi vahetada ja analüüsida,
* tekkinud küsimustele vastuseid leida,
* juhendamis- ja nõustamisoskuste harjututusi,
* probleemidele lahendusi otsida (nt kovisiooni meetodil).
Õppejõud:
Anu Aunapuu - Lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö magistriõppe õppekava ning õppinud koolitajaks-suhtlemistreeneriks, kunstiterapeudiks, superviisoriks/ coachiks ja NLP koolitajaks. Täiskasvanute koolitajana tegutseb 2006. aastast. Viinud läbi koostöö-, suhtlemis- ja eneseregulatsioonioskuste arendamisele suunatud täiendusõpet, sh töötukassa konsultantidele ja juhtumikorraldajatele.
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Kogemuste vahetamine ja analüüsimine. Tekkinud küsimustele vastuste leidmine. 8 Anu Aunapuu
2. Juhendamis- ja nõustamisoskuste harjutamine. 8 Anu Aunapuu
3. Probleemidele lahenduste otsimine (nt kovisiooni meetodil). 8 Anu Aunapuu

Õpingute alustamise tingimused:
Eelnevalt läbitud koolitus "Töökeskse nõustamise metoodika koolituse programm: Juhendamisoskused".
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine praktikumis.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Harju maakond Toimumiskoht selgub.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub kolmel päeval: 2.02., 28.-29.03.23.

Ajakava:
mooduli I päev
kl. 10.00-11.30 koolitus
kl. 11.30-11.45 paus
kl. 11.45-13.15 koolitus
kl. 13.15-14 lõuna
kl. 14-15.30 koolitus
kl. 15.30-15.45 paus
kl. 15.45-17.15 koolitus

mooduli II ja III päev
kl 8.30-10.00 koolitus
kl 10.00-10.15 paus
kl 10.15-11.45 koolitus
kl 11.45-12.30 lõuna
kl 12.30-14.00 koolitus
kl 14.00-14.15 paus
kl 14.15-15.45 koolitus.
Hinnainfo:
Koolitus on Eesti töötukassa töötajale tasuta. Koolituse eest tasub Eesti töötukassa vastavalt kokkuleppele.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Osalemine praktikumis.
Hindamiskriteeriumid:
Osalemine praktikumis.
Registreerimise lisainfo:
Registreerudes palun märkige oma ametikoha nimetus ja võimalusel ka töökogemuse pikkust sel ametikohal. See on vajalik koolituse paremaks ettevalmistuseks.
Täiendav info:
Kristel Teearu, kristel.teearu@ut.ee, +372 445 0546
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 13.02.2023 - 23.04.2023 Maht: 4 EAP (104 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 01.02.2023 - 31.01.2024 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 24.04.2023 - 04.06.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Inglise

Toimumise aeg: 15.02.2023 - 15.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 14.02.2023 - 14.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022