Traumat kogenud klientide nõustamine

-

Toimumise aeg
Maht
3 EAP (78 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
380 EUR
Õppejõud
Kaia Kastepõld-Tõrs
Õppekava rühm
Psühholoogia
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursus annab teoreetilise valmisoleku alustada traumat kogenud inimestega töötamist psühholoog-nõustajana.
Sihtrühm:
Sihtrühm Psühholoog-nõustaja kutseaastal osalejad, magistrikraad psühholoogias.
Kursuse õpiväljundid:
Aine läbinud õppija:
-Oskab skriinida traumakogemuse märke ja reaktsioone
-Teab traumajärgsete häirete hindamise põhimõtteid
-Tunneb traumakogemusega töötamise põhimõtteid
-Omab ülevaadet traumat kogenud inimese abivajadustest ja teab edasisuunamise võimalusi
Õpingute alustamise tingimused:
Magistrikraad psühholoogias. Läbitud sissejuhatav kursus psühhotraumatoloogias (nt TÜ Psühhotraumatoloogia).
Õppejõud:
Kaia Kastepõld-Tõrs - kliiniline psühholoog ja koolitaja
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Traumakogemuse ja traumamõjude skriinimine
Traumajärgsed häired, sh PTSH, K-PTSH jms
Traumaga töötamisel terapeutilne protsess
Traumatöötluse tehnikad
Võrgustikutöö traumat kogenud inimestega
Iseseisev töö - juhtumianalüüs
78 Kaia Kastepõld-Tõrs

Hinnainfo:
Kutseaastal osalejatele on kursus tasuta
Toimumiskoha info:
Tartu linn Näituse 2, ruum 121
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Auditoorsed õppesessioonid toimuvad:
24.03.2023 kell 12.15-18.00
25.03.2023 kell 10.00-17.30
06.04.2023 kell 10.00-18.00
Nõuded lõpetamiseks:
Õppesessioonidel osalemine täies mahus, hindamiskriteeriumite täitmine.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Juhtumianalüüsi esitamine nõuetekohaselt Kirjaliku lõputöö sooritamine positiivsele tulemusele st minimaalselt 50%
Hindamiskriteeriumid:
Juhtumianalüüsis on kirjeldatud juhtumi asjaolusid asjakohaselt ja sisukalt; on analüüsitud kasutades sisendit põhjalikult ning on analüüsitud sekkuja rolli antud juhtumi kontekstis. Kirjalikus lõputöös demonstreerib õppija omandatud teadmiste rakendamise kohasust ja ladusust.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
03.01.2023
Täiendav info:
Kertu Ird, kertu.ird@ut.ee, +372 +372 737 5903
Programmi kood:
SVPH.TK.120
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 16.05.2023 - 16.05.2023 Maht: 0.5 EAP (13 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 18.04.2023 - 18.04.2023 Maht: 0.5 EAP (10 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 31.08.2025 Maht: 60 EAP (1560 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 18.04.2023 - 19.04.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 15.05.2023 - 15.05.2023 Maht: 0.25 EAP (9 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022