Treenerite üldainete koolitus: treener, EKR tase 5 (varasem III tase)

-

Toimumise aeg
Maht
2.75 EAP (70 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
450 EUR
Õppejõud
Priit Kaasik
Luule Medijainen
Vahur Ööpik
Raivo Puhke
Aave Hannus
Agnes Mägi
Jarek Mäestu
Mati Arend
Õppekava rühm
Sport
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Anda Treeneri, EKR 5 (varasem III tase) treenerikvalifikatsiooni taotlejatele süvendatud teadmisi üldisest spordiõpetusest
Sihtrühm:
Treeneri, EKR 5 (varasem III tase) treenerikvailifikatsiooni taotlejad erinevatel spordialadel
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. on võimeline planeerima terviklikku treeningprotsessi,
2. tunneb oma spordiala spetsiifilisi füsioloogilisi ja meditsiinilisi aspekte ning oskab neid treeningprotsessi planeerimisel ja juhtimisel rakendada,
3. tunneb kehaliste võimete pikaajalise kompleksse arendamise metoodikat,
4. tunneb ettevõtete, organisatsioonide asutamist, tööõigust tööandja seisukohast ja asjaajamise korralduslikke küsimusi,
5. tunneb suhtekorralduse põhireegleid,
6. tunneb spordi rahastamise võimalusi
Õppejõud:
Priit Kaasik - Professor
Luule Medijainen - Assistent
Vahur Ööpik - Professor
Raivo Puhke - Lektor
Aave Hannus - Lektor
Agnes Mägi - Spordiarst
Jarek Mäestu - Professor
Mati Arend - Füsioterapeut
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. Treeneritöö pedagoogilised alused
2. Treeneritöö psühholoogilised alused
3. Kehaliste võimete treenimine ja pikaajaline planeerimine
4. Spordimeditsiin
5. Üldoskusnõuded
70 Priit Kaasik, Luule Medijainen, Vahur Ööpik, Raivo Puhke, Aave Hannus, Agnes Mägi, Jarek Mäestu, Mati Arend

Hinnainfo:
Koolituse täishind on 450 eurot. Soodushinnaga 200 eurot saavad koolitusele registreeruda kehtiva EKR 4 kutsetasemega treenerid (kaasrahastajad Haridus- ja teadusministeerium ning Spordikoolituse ja -teabe SA). Täpsem info ja soodushinnaga registreerimine: https://www.sport.ee/event/918/uldained_ekr_5
Toimumiskoha info:
Tartu linn Ujula 4, Tartu
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Auditoorne õppetöö toimub:
21-23. aprill 2023
05-07. mai 2023
19-21. mai 2023

Koolituspäevade kestus ajaliselt: orienteeruvalt 09.00 - 18.00 (reeded), laupäevad/pühapäevad 09.00-16.00
Nõuded lõpetamiseks:
osavõtt loengutest ning iseseisva töö sooritamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Väljastatav dokument:
tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
18.04.2023
Täiendav info:
Rasmus Pind, rasmus.pind@ut.ee, +372 +372 5905 4830
Programmi kood:
KKKK.TK.005
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel

01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022