Turundus tänapäeval

-

Toimumise aeg
Maht
15 EAP (390 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
2000 EUR
Õppejõud
Akadeemiline tipptase (professor, kaasprofessor), lektor, ainetes osalevad ka külalispraktikud
Õppekava rühm
Majandusteadus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVMJ.TK.069
Eesmärk:
Olgugi, et turunduse alustõed muutuvas maailmas on jäänud samaks, nõuab turg spetsialistidelt-juhtidelt uute turundusteadmiste ja -võtete kasutamist, et saavutada konkurentsieelis. Antud programm on mõeldud neile, kes soovivad end hoida kursis kõige kaasaegsemate põhimõtetega ja tegutsevad ka turunduslike materjalide väljatöötamisega. Koos teoreetiliste teadmistega antakse mikrokraadi erinevates ainetes ka praktilisi nõuandeid ja harjutusi, et siduda teadmised reaalsete oskustega. Praktilised teadmised internetiturundusest, loovoskused ning ärilt-ärile suunatud rahvusvaheliste teadmistega hoiabki teadlik turundaja end kursis tänapäevase turundusega.
Sihtrühm:
Programm sobib turundusspetsialistidele, -juhtidele aga ka laiemalt ettevõtjatele, kes soovivad end täiendada praktiliste oskuste ja teadmistega tänapäevastest turunduskäsitlustest. Programmis osalemiseks peab osalejal olema bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.
Kursuse õpiväljundid:
Tänapäevase turunduse mikrokraadiprogrammi läbinud õppija omab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi: 1) Omab teadmisi internetis turundamise võimalustest ja strateegiatest 2) Oskab kasutada tänapäevaseid internetiturunduse sihtgrupipõhiseid turundamismeetodeid 3) Teab avaliku esinemise kirjutamata reegleid ja oskab teha häid avalikke ettekandeid 4) Teab erinevate välisturgude ärilisi erisusi ja kultuurilisi erinevuseid 5) Oskab koostada välisturgudele sisenemise strateegiaid 6) Tunneb tänapäevaseid aktuaalseid mittetraditsioonilise turunduse meetodeid 7) Teab ärilt-ärile turunduse eripärasid ja oskab neid strateegiates arvesse võtta
Õppejõud:
Akadeemiline tipptase (professor, kaasprofessor), lektor, ainetes osalevad ka külalispraktikud
Õpingute alustamise tingimused:
Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Mikrokraadiprogramm toimub eesti keeles, kuid inglise keele oskus tasemel B2 on nõutav. Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.
Nõuded lõpetamiseks:
Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 15 EAP.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Programm toimub sessioonõppes Tartus Delta majas koos veebitoega Moodle keskkonnas. Sessioonõppes õppetöö toimub kombineeritud videoloengute ja veebiseminaride abil, mida toetavad iseseisvad lugemised ja ülesanded Moodle keskkonnas.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
2022/2023. õppeaastal programm koosneb kolmest õppeainest kevadsemestril, mida loetakse koos Kaasaegse majanduse magistriprogrammiga. Õppetöö ajad leiate ois2.ut.ee tunniplaanidest, kus otsingu lahtrisse märkida: turundus tänapäeval ning täpsema otsingu alt valida kevadsemester. Tunniplaani kalendrivaates edasi liikudes on alates 10. veebruarist 2023 näha kõik õppetöö ajad.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
22.01.2023
Täiendav info:
Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, +372 +372 737 6313
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 08.12.2022 - 08.12.2022 Maht: 0.25 EAP (7 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 09.12.2022 - 12.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 08.12.2022 - 09.12.2022 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 17.01.2023 - 17.01.2023 Maht: 0.25 EAP (9 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 11.01.2023 - 24.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022