Ülekantavate pädevuste õpetamine

-

Toimumise aeg
Maht
0.5 EAP (16 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Mari Karm
Airi Niilo
Õppekava rühm
Haridus, mujal liigitamata
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
K1PR.TK.159
Eesmärk:
Laiendada õppejõudude teadmisi ja oskusi, kuidas arendada õppetöö käigus ülekantavaid pädevusi.
Sihtrühm:
TÜ õppejõud
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppejõud - teab ülekantavate pädevuste erinevaid lähenemisi; - analüüsib ülekantavate pädevuste arendamise võimalusi oma õppekaval/oma aines; - teab erinevate õppemeetodite võimalusi ülekantavate pädevuste arendamisel ning oskab valida enda aine jaoks sobivaid; - rakendab erinevaid eneseanalüüsi ja refleksioonimeetodeid ülekantavate oskuste teadlikuks õppimiseks.
Õppejõud:
Mari Karm - PhD, õppejõukoolituse peaspetsialist, kõrgkoolididaktika kaasprofessor
Airi Niilo - õpetamisoskuste konsultant
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Ülekantavate pädevuste erinevad lähenemised Ülekantavate pädevuste arendamine õppekavas ja -aines Õppemeetodid ülekantavate pädevuste arendamisel (nt rühmatöö, probleemide lahendamine, projekt, simulatsioon, rollimäng, õppekäik) 4 Mari Karm, Airi Niilo
2. Praktika võimalused ülekantavate pädevuste omandamisel. Refleksioonivõtted ülekantavate pädevuste teadlikult omandamisel 4 Mari Karm, Airi Niilo
3. Ülekantavate pädevute hindamine. 4 Mari Karm, Airi Niilo
4. Iseseisev töö 4 Mari Karm, Airi Niilo

Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine auditoorses õppetöös, iseseisvate ülesannete lahendamine.
Väljastatav dokument:
tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Tartu, Lossi 36-103.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub 1., 8. ja 15.03.2023 kell 13-17 Lossi 36-103, Tartu.
Hinnainfo:
TÜ töötajatele on koolitus tasuta.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Täiendav info:
Airi Niilo, airi.niilo@ut.ee, +372 5699 3535
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 06.02.2023 - 28.01.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 03.03.2023 - 25.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 20.01.2023 - 27.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.02.2023 - 18.05.2023 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.01.2023 - 28.02.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022