Skip to main content

Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

Toimumise aeg
Maht
0.25 EAP (6 tundi)
Õppevorm
Auditoorne
Toimumiskoht
Tartu
Hind
125 EUR
Õppejõud
Angela Jakobson
Õppekava rühm
Psühholoogia
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
P2OO.TK.152
Eesmärk:
Kursuse eesmärgiks on tõsta laste ja noortega töötavate spetsialistide teadlikust laste, noorukite ärevushäirete olemuse osas, millisel viisil mõjutab ülemäärane ärevus õppimist. Tervenemiseks on äärmiselt oluline luua tingimused. Täiskasvanutel, kes igapäevaselt last ümbritsevad on oma osa raviprotsessis. Kohased sekkumised klassiruumis võimaldavad lapsel õppida uusi oskusi, saada kogemusi, mis viib paranemisele. Teadlikkuse tõstmine on oluline samm vaimse tervise häirete ennetamisel ja nende tagajärgede leevendamisel.
Sihtrühm:
õpetajad, haridustöötajad, lastega töötavad spetsialistid, lapsevanemad
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija - teab lapse ja nooruki ärevushäiretele viitavaid ohumärke; - teab ülemäärase ärevuse mõju õppimisele ja on saanud ülevaate abistavatest sekkumistest, mida kasutada õppimise toetamisel; - on saanud ülevaate kogemustest, praktilistest võtetest, kuidas abistada, toetada äreva lapse eneseregulatsiooni ja tähelepanufunktsiooni koolis.
Õppejõud:
Angela Jakobson - On lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, 2004. aastal kaitses magistritöö (cum laude) teemal “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kognitiivsete võimete struktuur” ning jätkas õpinguid Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktoriõppes teemal “Hariduslike erivajadustega lastele kohase õpetuse planeerimine tavakoolis”. Angela omab kliinilne psühholoog, tase 7 ja kliiniline lapsepsühholoog, tase 7 kutseid. 2013. aastal omistati talle Euro Psy kvalifikatsioon tervise ja kliinilise psühholoogia valdkonnas. Hetkel töötab Angela kliinilise psühholoogina ning teeb õppejõu/koolitajana koostööd erinevate lasteaedade, koolide ja koostööpartneritega. 2013. aasta Tartumaa aasta koolitaja.
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Emotsioonid, õppimine ja aju. Ülemäärase ärevuse mõju õppimisele. Ärevushäirete põhjused. Äreva lapse ja nooruki toetamise põhimõtted. Toetamine ravi ajal Kuidas ära tunda ja mida esmaseks toetuseks saab teha koolis: lahusolekuärevus, selektiivne mutism, tikid, ülemäärane muretsemine, sundhäire, sotsiaalfoobia, paanikahäire Esmaabi paanikahoo korral. Abistavad sekkumised õppimiskeskkonnas: keskkonna kohandamine Sooritus- ja testärevuse korral õpilast abistavad strateegiad. 6 Angela Jakobson

Nõuded lõpetamiseks:
osalemine loeng-seminarides
Väljastatav dokument:
tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Ülikooli 20-320 Tartu
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Täiendav info:
Esta Pilt, esta.pilt@ut.ee, +372 737 5560
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 31.05.2022 - 31.05.2022 Maht: 0.25 EAP (9 tundi) Õppevorm: Osaliselt veebipõhine Keel: Eesti

Toimumise aeg: 18.08.2022 - 16.09.2022 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: Osaliselt veebipõhine Keel: Eesti

Toimumise aeg: 21.09.2022 - 23.09.2022 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: Auditoorne Keel: Eesti

Toimumise aeg: 16.08.2022 - 16.08.2022 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: Auditoorne Keel: Eesti

Toimumise aeg: 29.08.2022 - 29.08.2022 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: Auditoorne Keel: Eesti
#täiendusõpe
Jaga
24.05.2022
#täiendusõpe
Vaba juurdepääsuga e-kursus ehk MOOC (ingl Massive Open Online Course) on avatud registreerimisega täielikult veebipõhine täiendusõppekursus, millel kõik soovijad saavad tasuta osaleda. MOOC on üldju…
Jaga
11.01.2022
#täiendusõpe
You can fill the form in English or Ukrainian. Ви можете заповнити форму англійською чи українською мовою.
Jaga
28.04.2022
#täiendusõpe
On site in Pärnu 25-29 July 2022 Celebrating the 10th year of the summer school, a public outreach event in the Estonian language will take place in Pärnu library 25 July 2022, on ’The War in Ukra…
Jaga
30.03.2022