Ümarlaua läbiviimine haridusasutuses

-

Toimumise aeg
Maht
0.5 EAP (16 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
150 EUR
Õppejõud
Ana Kontor
Ly Erg
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVHI.TK.492
Eesmärk:
Anda ülevaade eripedagoogilis-psühholoogilisest nõustamisest ja ümarlaua läbiviimise põhimõtetest.
Sihtrühm:
koolieelse lasteasutuse, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - teab kaasaegseid pedagoogilisi ja psühholoogilisi uurimismeetodeid; - väärtustab meeskonnatööd, mõistab nõustamisprotsessis vajalike spetsialistide rolle, teab lapsevanemate, pedagoogide ja tugispetsialistide koostöö põhimõtteid; oskab oma pädevuste piires tegutseda meeskonna liikmena; - oskab analüüsida lapse kohta eri valdkondades esitatud teavet ja dokumente; - oskab sõnastada olemasolevast infost lähtuvaid konkreetseid soovitusi lapse arendamiseks; - mõistab nõustamisprotsessi etappe ümarlauas; - oskab analüüsida nõustamisprotsessi.
Õppejõud:
Ana Kontor - MA (koolikorraldus)
Ly Erg - MA (rakenduspsühholoogia)
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Eripedagoogiline nõustamine haridusasutuses Psühholoogiline nõustamine haridusasutuses Eripedagoogilise ja psühholoogilise toetamise seos Ümarlaua läbiviimine haridusasutuses 16 Ana Kontor, Ly Erg

Nõuded lõpetamiseks:
Aktiivne osalemine õppepäevadel.
Väljastatav dokument:
tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn TÜ haridusteaduste instituudi Jakobi 5 (Tartu) õppehoones.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolituspäevad on 8-tunnised ja toimuvad Tartus, Jakobi 5 õppehoones. 1.päeva teemad (kell 10.00-17.00) Eripedagoogiline nõustamine /psühholoogiline nõustamine. 1) eripedagoogiline ja psühholoogiline hindamine/uurimine - põhimõtted; 2) hindamise analüüs, järeldused; 3) soovitused. 2. Eripedagoogilise ja psühholoogilise nõustamise võimalused, piirangud. 2.päeva teemad (kell 9.00-16.00) Ümarlaud haridusasutuses 1) ümarlaua eesmärgid; 2) ümarlaua etapid; 3) pedagoogiliste soovituste välja töötamine ja edastamine.
Hinnainfo:
https://www.ht.ut.ee/et/taienduskoolitus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Täiendav info:
Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee, +372 +372 737 6446
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 01.12.2022 - 06.12.2022 Maht: 1.25 EAP (32 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Vene

Toimumise aeg: 02.02.2023 - 18.05.2023 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.01.2023 - 28.02.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 28.12.2022 - 29.12.2022 Maht: 1.25 EAP (32 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Vene

Toimumise aeg: 09.12.2022 - 09.12.2022 Maht: 0.25 EAP (8 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022