Usundid kultuuri- ja mõtteloos

-

Toimumise aeg
Maht
12 EAP (312 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
600 EUR
Õppejõud
Õppejõud on doktorikraadiga usuteaduskonna töötajad
Õppekava rühm
Usundiõpetus ja usuteadus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursuse läbinu: omab süsteemset ülevaadet erinevatest religioonidest, tunneb ära religioossete veendumuste avaldumist inimese ja ühiskonna elus, orienteerub religioonide avaldumiskujude paljususes, omab laiapõhjalisi teadmisi enam levinud religioonide ajaloost, kesksetest õpetustest ja tavadest , oskab hinnata omandatud teadmiste rakendamisvõimalusi, tunneb religiooni rolli Euroopa ja Eesti kultuuriloos ning seostab neid teadmisi laiema ajaloolise konteksti ja selle arenguga, mõistab Piibli mõju õhtumaise kultuuri ja ühiskonna arengule, tunneb keskseid piiblilugusid, mis on kajastamist leidnud kunstis, kirjanduses, muusikas ja teaduses ning toob vastavaid näiteid.
Sihtrühm:
Üldhariduskoolide õpetajad, kelle ainetes on religiooniga seotud teemasid. Muud inimesed, kellel on tööalaselt vajadus tunda religioone.
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
omab süsteemset ülevaadet erinevatest religioonidest,
tunneb ära religioossete veendumuste avaldumist inimese ja ühiskonna elus,
orienteerub religioonide avaldumiskujude paljususes,
omab laiapõhjalisi teadmisi enam levinud religioonide ajaloost, kesksetest õpetustest ja tavadest ,
oskab hinnata omandatud teadmiste rakendamisvõimalusi,
tunneb religiooni rolli Euroopa ja Eesti kultuuriloos ning seostab neid teadmisi laiema ajaloolise konteksti ja selle arenguga,
mõistab Piibli mõju õhtumaise kultuuri ja ühiskonna arengule,
tunneb keskseid piiblilugusid, mis on kajastamist leidnud kunstis, kirjanduses, muusikas ja teaduses ning toob vastavaid näiteid.
Õppejõud:
Õppejõud on doktorikraadiga usuteaduskonna töötajad
Hinnainfo:
Koolituse eest tasutakse kahes osas: septembris 300.-. eurot ja jaanuaris 300.-. eurot.
Toimumiskoha info:
Tartu linn Osaliselt veebis, osaliselt auditooriumis. Sügissemestril toimub kaks loengukursust: "Maailma usundid" ja "Religioon õhtumaises kultuuris", mis toimuvad mõlemad veebis. Loengud on salvestatud ja neid saab jälgida endale sobival ajal. Toimub ka kaks koolituspäeva, mille toimumise aeg lepitakse osalejatega kokku semestri alguses.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Toimumise ajakava selgub suvel.
Nõuded lõpetamiseks:
Eksamite tähtaegne sooritamine
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
21.08.2023
Täiendav info:
Kaido Soom, kaido.soom@ut.ee, +372 +37256620334
Programmi kood:
HVUS.TK.032
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 01.06.2023 - 31.08.2023 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Inglise

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 30.06.2024 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 30.06.2024 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Inglise

Toimumise aeg: 23.08.2023 - 23.08.2023 Maht: 0.25 EAP (7 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 30.06.2024 Maht: 18 EAP (468 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale
UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
17.04.2023
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt on avatud!
01.11.2022