Uued horisondid ja väljakutsed inglise keele ja LAK-õppes

-

Toimumise aeg
Maht
1 EAP (26 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Mujal
Hind
30 EUR
Õppejõud
Ülle Türk
Nina Raud
Olga Orehhova
Pille Põiklik
Jennifer Lee Uhler
Phil Ball
Õppekava rühm
Aineõpetajate koolitus
Õppekeel
Inglise
Eesmärk:
Tutvustada inglise keele võõrkeelena ja inglise keeles õpetamise head kogemust fookusega uuenduslikele strateegiatele, väljakutsetele ja lõimitud aine ja keeleõppe rakendamise kogemusele.
Sihtrühm:
Inglise keele ja üldainete õpetajad
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse lõpuks osaleja on teadlik inglise keele võõrkeelena õpetamise uuenduslikest strateegiatest ja väljakutsetest; on teadlik Euroopa ja USA kogemusest inglise keele võõrkeelena õpetamises; on teadlik lõimitud aine-ja keeleõppe rakendamise võimalustest Euroopa hariduses.
Õppejõud:
Ülle Türk - MA, lektor
Nina Raud - PhD, lektor
Olga Orehhova - MA, nooremlektor
Pille Põiklik - MA, HTM-i Keeleosakond Estonian Ministry of Education and Research
Jennifer Lee Uhler - MA, Ameerika Ühendriikide Saatkond
Phil Ball - Baskimaa Ülikool
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Inglise keele õpetamine ja õppimine (ELT).
Õpetaja koolitus mitmekeelsetele ja mitmekultuurilistele koolidele.
Sisu- ja keelekeskne õpe.
26 Ülle Türk, Nina Raud, Olga Orehhova, Pille Põiklik, Jennifer Lee Uhler, Phil Ball

Hinnainfo:
Toetavad Briti Nõukogu esindus Eestis, Ameerika Ühendriikide Suursaatkond.
Toimumiskoha info:
Ida-Viru maakond Narva kolledž, Raekoja plats 2, Narva
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
25. oktoober 2023
10.30 - 11.30 Registreerimine, kohv
11.30 - 12.00 Tervituskõned
12.00 - 13.30 Üldistung I
13.30 - 14.30 Lõuna
14.30 - 16.00 Paralleelsed töötoad
16.00 - 16.45 Üldistung II
17.00 - 18.00 Vastuvõtt Narva Kolledžis

26. oktoober 2023
09.30 - 10.15 Üldistung III
10.15 - 11.00 Üldistung IV
11.00 - 11.45 Üldistung V
11.45 - 12.00 Konverentsi lõpetamine
12.00 - 13.30 Lõuna / Konverentsi lõpp
Nõuded lõpetamiseks:
osalemine auditoorses töös 100% mahus
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Arutelu, küsimused-vastused.
Hindamiskriteeriumid:
Aktiivne osalemine auditoorses töös.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Täiendav info:
Viktoria Tsventarnaja, viktoria.tsventarnaja@ut.ee, +372 +372 740 1914
Programmi kood:
SVNC.TK.327
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 30.10.2023 - 25.02.2024 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.12.2023 - 06.06.2024 Maht: 12.25 EAP (320 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.10.2023 - 30.11.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.12.2023 - 01.12.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 15.01.2024 - 01.02.2024 Maht: 1.25 EAP (32 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
01.10.2023
#tudengile #õppimine #sisseastumine #täiendusõpe #tudengivari #esmakursuslane #välismaal õppija
Selles artiklis on mõned nipid ja uuringud sellest, kuidas leida uusi sõpru.
29.08.2023
#täiendusõpe
20th Estonian Summer School on Computer and Systems Science
19.06.2023
#täiendusõpe
Tartu Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.
14.09.2021