Uuenenud kodunduse ainekava: mida, miks ja kuidas?

-

Toimumise aeg
Maht
1.25 EAP (32 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
160 EUR
Õppejõud
Irja Vaas
Kaie Mei
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Toetada kodunduse õpetajate professionaalset arengut. Anda ülevaade ajakohastatud kodunduse ainekava muutustest ja jagada kogemusi kodunduse tundide planeerimisest. Koolitus arendab järgmisi kutsepädevusi kutsetasemetel 7 ja 8: - refleksioon ja professionaalne enesearendamine; - õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine; - õpetamine. Õpetaja ja vanemõpetaja kutset (tase 7) ja meisterõpetaja kutset (tase 8) läbivad pädevused, mille arendamist koolitus toetab: 1. Õpetaja teab, millised muudatused on toimunud kodunduse ainekava koostamise aluseks olevas riiklikus õppekavas (link RÕK 2023) ning oskab analüüsida nende mõju oma tööle. 2. Õpetaja oskab luua ja analüüsida uuele õpikäsitusele vastavat tegevuskava. 3. Õpetaja oskab luua eakohase ja õppijatele jõukohase tööjuhendi, mis toetab lapse õpimotivatsiooni ning võtab arvesse uues õppekavas olulisi üldpädevusi ja väärtusi.
Sihtrühm:
Käsitöö ja kodunduse õpetajad I - III kooliaste. Koolitus sobib selle toimumise perioodil koolis töötavale õpetajale, kuna õpiväljundite saavutamisel on oluline roll õpitu praktiseerimisel igapäevases õppetöös.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- omab teadmisi ajakohastatud kodunduse ainekavast;
- oskab seostada kodunduse õppeainet üldpädevustega;
- oskab koostada kodunduse õppematerjale sh kirjakeele normile vastavaid retsepte;
- teab, mis on toidukirjaoskus.
Õpingute alustamise tingimused:
Koolitus sobib selle toimumise perioodil koolis töötavale õpetajale, kuna õpiväljundite saavutamisel on oluline roll õpitu praktiseerimisel igapäevases õppetöös. Enne esimesele koolituspäevale tulemist tuleb kaasa võtta kodutöö mille eesmärk on motiveerida õpilasi (II kooliaste, 4-6 klass) sööma kodumaiseid köögivilju. Näiteks porgandit, peeti, kaalikat või (nui)kapsast.
Õppejõud:
Irja Vaas - MA (koolikorraldus)
Kaie Mei - MSc (haridustehnoloogia)
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Mõisted ja terminid
Refleksioon vajalike muudatuste tegemiseks kodunduse uue ainekava kontekstis
Kodunduse õppematerjalid ja nende koostamine (II ja III kooliaste)
Teooria ja praktika toidukirjaoskuse kujundamiseks
Kodunduse lõiming teiste õppeainetega bioloogiaga koostöö näitel (III kooliaste)
Kodunduse retseptide koostamine põhimõtted ja kirjakeele norm
Kodutööna valminud õppematerjali analüüs uue ainekava kontekstis
Parendatud kodutööde esitlused ja refleksioon
Tagasiside meetodid kodunduse tundides
16 Irja Vaas, Kaie Mei
2. Iseseisev töö 16 Irja Vaas, Kaie Mei

Hinnainfo:
Osalemistasu õppija kohta on 160€. Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!
Toimumiskoha info:
Tartu linn Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis, aadressil Jakobi 5, 51005 Tartu ning koolituse jooksul kasutatakse ka õpikeskkonda Moodle.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis, aadressil Jakobi 5, 51005 Tartu

Koolituse ajakava:
15. jaanuar 2024 kell 10.00 - 17.00, ruum 306
1. veebruar 2024 kell 10.00 - 17.00, ruum 306
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine õppetöös ja õpiväljundite saavutamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Sessioonõpe toimub kahel koolituspäeval, millele vahele jääb periood iseseisva kodutöö arendamiseks. Õpitu praktiseerimisel ning saadud kogemuse analüüsimisel on oluline roll õpiväljundite saavutamisel. - Nädal enne koolituspäeva toimumist tuleb esitada õppeprogrammi iseseisev kodutöö - Esimene koolituspäev keskendub uute teadmiste saamisele ja tehtud kodutöö tagasisidele. - Seejärel, iseseisva töö ajal, rakendatakse saadud teadmised praktikasse. Toimub koolituspäeval täiendatud kodutöö parendamine ja enesearengu analüüs - Teine koolituspäev keskendub tehnilistele oskustele. Analüüsitakse täiendatud kodutöö rakendatavust ajakohastatud ainekava kontekstis.
Hindamiskriteeriumid:
Hindamine toimub sõnalise hindamisskaala alusel arvestatud/mittearvestatud
Väljastatav dokument:
tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Registreerimise lisainfo:
Ootenimekirja registreerumiseks kirjuta aadressil susanna.rennik@ut.ee
Registreerumise tähtaeg:
01.01.2024
Täiendav info:
Susanna Rennik, susanna.rennik@ut.ee, +372 +372 737 6448
Programmi kood:
SVHI.TK.658
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 13.12.2023 - 06.06.2024 Maht: 12.25 EAP (320 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.05.2024 - 02.05.2024 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 25.01.2024 - 25.01.2024 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.02.2024 - 02.02.2024 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 16.01.2024 - 16.01.2024 Maht: 0.25 EAP (8 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023
#kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
01.10.2023
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Prokrastineerimine tähendab ebameeldivate või raskete ülesannete edasilükkamist või nendega viivitamist. Selles artiklis leiad, kuidas prokrastineerimisega paremini toime tulla.
04.09.2023
#tudengile #õppimine #sisseastumine #täiendusõpe #tudengivari #esmakursuslane #välismaal õppija
Selles artiklis on mõned nipid ja uuringud sellest, kuidas leida uusi sõpru.
29.08.2023