Valikvastustega ainetesti koostamine

Toimumise aeg
Maht
0.1 EAP (3 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
49 EUR
Õppejõud
Kaire Uiboleht
Annegrete Palu
Õppekava rühm
Haridus, mujal liigitamata
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
K1PR.TK.151
Eesmärk:
Suurendada õppejõudude teadlikkust automaatkontrollitavate ainetestide ja nende küsimuste koostamisest.
Sihtrühm:
õppejõud ja teadustöötajad
Kursuse õpiväljundid:
Pärast koolitus osaleja: - on teadlikum õppija testi täitmise strateegiate osas; - teab ainetesti koostamise ja üksikküsimuste sõnastamise üldprintsiipe.
Õppejõud:
Kaire Uiboleht - õpetamisoskuste konsultant, PhD
Annegrete Palu - eksperimentaalpsühholoogia nooremlektor, psühholoogia nooremteadur
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Ainetesti täitmise strateegiad Ainetesti koostamise üldprintsiibid Üksikküsimuste loomine ja sõnastamine 3

Õpingute alustamise tingimused:
Ettevalmistav tegevus: Kui teil on mõne aine raames ainetest, siis palun võtke neist üks koolitusele kaasa. Kui te soovite ainetesti luua, siis mõelge, mis aine ning teema kohta soovite testi koostada.
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine veebiseminaris (sh koolituse käigus antavate lühiülesannete tegemine ja lühirefleksiooni kirjutamine).
Väljastatav dokument:
tõend
Toimumiskoha info:
Koolitus toimub Zoomi rakenduses. Link koolitusele: https://ut-ee.zoom.us/j/91795012722?pwd=aEdCRW1WOUNNdnVpbmZCQjByc1ZlZz09
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub 10.15-13.00.
Hinnainfo:
Tartu Ülikooli õppejõududele on kursus tasuta, registreerumisel märkida maksjaks Tartu Ülikool.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Registreerimise lisainfo:
Ootenimekirja saab registreeruda kirjutades kaire.uiboleht@ut.ee. Koolitusel osalejatelt eeldatakse osalemist nutiseadme/arvutiga, millel on võimalik kasutada mikrofoni ja kaamerat ning see on koolituse ajal sisse lülitatud.
Täiendav info:
Kaire Uiboleht, kaire.uiboleht@ut.ee, +372 +3725243435
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 06.02.2023 - 28.01.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.03.2023 - 15.03.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 03.03.2023 - 25.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 20.01.2023 - 27.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.02.2023 - 18.05.2023 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022